Zobacz opis archiwalny

Zespół 634-0 - Zakłady Wytwórcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 634-0

Tytuł

Zakłady Wytwórcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy

Data(y)

  • 1997 - 2002 (Utworzenie)
  • 1945 - 1996 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 1047 [j.a.], 19.88 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1044 [j.a.], 19.8 [m.b.] dokumentacja techniczna: 3 [j.a.], 0.08 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 884, Nab, 2004 r., 1019, Nab., 2005 r., 1068, Nab., 2003 r., 1682, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

884; 2003-12-18; I przejęcie; 1019; 2004-07-01; dopływ; 1068; 2005-02-03; dopływ; 1682; 2003-05-30; dopływ; przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dokumentacja statutowo-prawna zakładu, zarządzenia dyrektora, analizy działalności, dokumentacja kontrolna (protokoły kontroli), projekty racjonalizatorskie, sprawozdania finansowe, plany produkcji, paszporty produkcyjno-technologiczne, projekty rozbudowy i modernizacji zakładu, paszpotry przedsiębiorstwa, dokumemtacja techniczna. Dawna nazwa zespołu: Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej w Świdnicy, patrz AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorgcach, zespół nr 212: Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej w Świdnicy, 1945-1970, 208 j.a., 2,80 mb. Wraz z przejęciem akt przez AP Wrocław Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, dokumętację włączono do zespołu nr 84/634: Zakłady Wywórrcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dopływ - Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie Nab. nr 276, 17.07.1996 r., Nab. Nr 684; dawny nr zespołu: 212.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-02-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+