Zobacz opis archiwalny

Zespół 1297-0 - Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 1297-0

Tytuł

Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 136 [j.a.], 1.85 [m.b.] w tym opracowanych: 136 [j.a.], 1.85 [m.b.] dokumentacja aktowa: 136 [j.a.], 1.85 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

2006 r., 1716, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1716; 2006-12-07; pierwsze przejęcie; pierwsze przyjęcie akt

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1.Dział Organizacyjno-Prawny: -dokumentacja organizacyjna dotycząca połączenia Dolnośląskich Zakładów Naprawczych w Wałbrzychu z "Hutą Karol" w Wałbrzychu z Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych w Wałbrzychu (1975-1976), regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa (1981), zarządzenia wewnętrzne Dyrektora (1976-1993), zarządzenia wewnętrzne Prezesa Zarządu (1994-1996), instrukcja obiegu dokumentacji pionu ekonomicznego, pracowniczego, finansowo-księgowego, energio-mechanicznego, inwestycji, działu BHP i szkolenia zawodowego, produkcji, działu postępu technologicznego i kontroli jakości (1978-1979), analiza stanu techniczno-organizacyjnego i kierunki poprawy tego stanu w przedsiębiorstwie (1977), sygn. 1-30, [1975]1976-1996. 2.Rada Nadzorcza: -protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej, sygn. 31-33, 1994-1996. 3.Dział Kadr: -regulamin pracy dla pracowników ZUG "WAMAG", tabele osobistego zaszeregowania pracowników, wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, regulamin udzielania pomocy finansowej ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, regulamin premiowania pracowników, regulamin tworzenia i podziału zakładowego funduszu premiowego, regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat, regulamin przyznawania indywidualnych nagród rocznych, regulamin wypłacania specjalnej nagrody z okazji "Dnia Górnika", regulamin przyznawania nagród z zysków, regulamin wynagradzania pracowników z funduszu produkcyjnego, regulamin wynagradzania i premiowania pracowników orkiestry zakładowej, klubu zakładowego, dozorców mieszkaniowych, hali maszyn, ramowe zasady tworzenia, podziału i wypłaty trzynastej pensji, wykazy stanowisk i zasady ustalania zapłaty za pracę w warunkach szkodliwych, porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Związku Zawodowego a Dyrekcją Zakładu w sprawie uprawnień grup związkowych, regulaminy, zarządzenia dotyczące szkolenia młodocianych (wynagrodzenia, zasady adaptacji zawodowej), sygn. 34-55, 1976-1994. 4.Dział Ekonomiczny: -analiza działalności gospodarczej za 1977 rok, kwartalne i roczne sprawozdania z działalności gospodarczej za lata 1975-1978, sygn. 56-57, [1975]1976-1979. 5.Dział Planowania: -plany zadań gospodarczych i funduszu płac, sprawozdawczość z ich wykonania, program poprawy efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, ramowe zakresy działania pionów i komórek organizacyjnych, analiza działalności gospodarczej za pięć miesięcy 1978 roku, sygn. 58-61, [1975]1976-1979. 6.Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych: -sprawozdawczość GUS, miesięczne i roczne wykazy wskaźników techniczno-ekonomicznych, sygn. 62-65, 1985-1996. 7.Dział Analiz: -sprawozdawczość GUS: meldunek o działalności gospodarczej, meldunek o produkcji, zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sygn. 66-67, 1987-1996. 8.Dział Zbytu: -miesięczna sprawozdawczość ze sprzedaży wyrobów i usług, sygn. 68-69, 1989-1996. 9.Dział Inwestycyjny: -ogólna charakterystyka inwestycji i założenia wstępne, sygn. 70, 1978. 10.Wydział Produkcji: -program produkcji elementów, katalog wyrobów własnych, sygn. 71-72, 1978-1979. 11.Dział Technologiczny: -tabelaryczne zestawienia wskaźników ekonomicznych normowania pracy, protokoły z posiedzeń i analizy Komisji Technicznej dotyczące analizy z wyników przeliczeń, plany rozmieszczenia maszyn i urządzeń, technologia: "Korpus i pokrywa przekładni", "Hydrauliczna stacja zasilająca", instrukcja dotycząca zasad stosowania akordu współzależnego (zbiorowego), sprawozdawczość z wykonania zadań eksportowych za 1985, 1986, 1989 rok, sygn. 73-79, 1976-1989. 12.Dział Konstrukcyjny: -rejestry rozpowszechnionych projektów wynalazczych, rejestry projektów wynalazczych, świadectwo patentowe, sygn. 80-95, 1976-1993. 13.Dział BHP: -protokoły wypadkowe i analizy stanu BHP wraz z załącznikami, protokoły - wypadki przy pracy, (w tym śmiertelny, zbiorowy), sygn. 96-104, 1986-1996. 14.Dział Księgowości: -projekt organizacyjny służby finansowo-księgowej, sprawozdanie finansowe za rok 1976-1996, sygn. 105-125, [1975]1976-1996[1997]. 15.Sekretariat Dyrektora: -protokoły z kolektywów zakładowych, sygn. 126, 1988-1994. 16.Dział Marketingu i Handlu: -dokumentacja dotycząca Międzynarodowych Targów Górnictwa, Energetyki i Metalurgii - Katowice (SIMMEX 91, SIMMEX 93, SIMMEX 95), sygn. 127-129, 1991-1995. 17.Dział Administracyjno-Gospodarczy: -plan finansowo-rzeczowy remontów bieżących i kapitalnych na lata 1979-1990, plan gospodarowania Zakładowym Funduszem Mieszkaniowym, plan ekonomiczno-finansowy ośrodka wczasowego w Darłówku, sprawozdawczość GUS, wzory odciskowe pieczęci, sygn. 130-134, 1979-1995. 18.Dział Socjalny: -sprawozdawczość GUS - turystyka i wypoczynek, regulamin przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego, sygn. 135-136, 1976-1995. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy nota informacyjna

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Dziatczyk

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+