Zobacz opis archiwalny

Zespół 596-0 - Zakłady Radiowe "DIORA" w Dzierżoniowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 596-0

Tytuł

Zakłady Radiowe "DIORA" w Dzierżoniowie

Data(y)

  • 1945 - 2001 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 1183 [j.a.], 29.95 [m.b.] w tym opracowanych: 447 [j.a.], 10.62 [m.b.] dokumentacja aktowa: 703 [j.a.], 18.25 [m.b.] dokumentacja techniczna: 480 [j.a.], 11.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2002 r., 804, Nab., 2002 r., 821, Nab., 2003 r., 880, Nab., 2003 r., 881, Nab., 2003 r., 1478, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

804; 2002-09-18; I przejęcie; 821; 2002-10-24; Dopływ; 880; 2003-12-09; Dopływ; 881; 2003-12-09; Dopływ; 1478; 2003-05-30; dopływ; przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział Organizacyjny, 1945-1956, sygn. 1-139, plany budynków, korespondencja organizacyjna, protokoły z narad, okólniki i zarządzenia wewnętrzne, plany i sprawozdania roczne, 2.Dział Finansowo-Księgowy, 1946-1958, sygn. 140-288, plany finansowe, sprawozdania GUS, bilanse, analizy ekonomiczne, 3.Dział Kadr, 1946-1949, sygn. 289-299, sprawozdania, wykazy pracowników, 4.Dział Socjalno-Gospodarczy, 1945-1957, sygn. 300-397, zarządzenia, okólniki, instrukcje, plany zaopatrzenia materiałowego, spisy inwentarza, sprawozdania z akcji socjalnej, 5.Dział Techniczny, 1947-1956, sygn. 398-447, pisma i zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania kwartalne, dokumentacja techniczna, współzawodnictwo pracy. Część nieopracowana: Kancelaria tajna, protokoły zdawczo-odbiorcze akt, protokoły zniszczenia akt tajnych, plany i sprawozdania z wykonania zadań inwestycyjnych, protokoły pokontrolne, posiedzenie dyrekcji, posiedzenie Prezydium Rady Robotniczej, posiedzenie KSR, materiały na posiedzenia, organizacja własna jednostki (schematy organizacyjne), organizacja własna jednostki (regulaminy organizacyjne), zbiór aktów normatywnych własnej jednostki. zarządzenia dyrekcji, zarządzenia dyrektora naczelnego, zbiór aktów normatywnych własnej jednostki. polecenia dyrekcji, zbiór aktów normatywnych własnej jednostki - pisma okólne dyrekcji, zarządzenia i instrukcje dyrektora, okólniki i zarządzenia dyrekcji, korespondencja biura organizacyjno – prawnego, sprawozdania Rady Zakładowej, program działania, roczne plany zatrudnienia i fundusz płac własnej jednostki, roczne plany zatrudnienia, wydajność pracy i fundusz płac, roczne plany budżetowe jednostek finansowych, bilanse, sprawozdanie finansowe, orzeczenia z badania bilansu, orzeczenie biegłych zakład macierzysty, orzeczenie biegłych zakłady zamiejscowe, sprawozdanie roczne, zbiorcze ze sprzedaży produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, zbiorcze sprawozdania z wykonania planu płac. Wzór P-3, zbiorcze sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia, robotniko-godzin i funduszu płac - wzór P-10, P-11, P-12, zbiorcze sprawozdanie własne z wykonania planu funduszu płac, zatrudnienia i średnich płac, roczne sprawozdanie z żywienia przyzakładowego, sprawozdania z obiektów noclegowych, turystycznych, wypoczynkowych, zbiorcze sprawozdania z wykorzystania czasu pracy, roczne sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, zbiorcze sprawozdanie własne i zakładów podległych z przebiegu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz realizacji obowiązkowego dokształcania pracowników, roczne sprawozdania z przydziału mieszkań dokonanych przez zakład pracy, roczne sprawozdanie o stanie zasobów mieszkaniowych w administracji zakładów pracy, monografia 50-lecia Zakładów Radiowych „DIORA”, sprawozdania z wyjazdów służbowych za granicę, regulamin kontroli wewnętrznej, kontrole zewnętrzne problemowe własnej jednostki, protokoły pokontrolne organów zewnętrznych, regulaminy premiowania, regulaminy - zasady wynagradzania, regulamin funduszu postępu technicznego OR, regulamin z zakresu jakości, regulamin-fundusz nagród, stołówki, przepisy dotyczące wynagradzania straży przeciwpożarowej, regulamin funduszu 0,5%, regulamin zakładowego funduszu mieszkaniowego, regulaminy premiowania robotników, pracowników umysłowych, regulamin premiowania pracowników fizycznych, taryfikator kwalifikacyjny pracowników umysłowych, porozumienie zawarte w dniu 14 marca 1984 roku pomiędzy dyrektorem a NSZZ „Solidarność” Zakładów Radiowych „DIORA”, zasady wynagradzania pracowników fizycznych, kryteria dotyczące przyznawania prowizji, plany szkolenia kursowego, plany szkolenia kursowego, dokumentacja techniczna (odbiornik stołowy „JUHAS”, odbiornik stołowy „Promyk-Lux”, odbiornik stołowy „Jubilat”, „Ludwik” cz.1, odbiornik stołowy, „Jubilat”, „Ludwik” cz.2, odbiornik stołowy „Jubilat”, „Ludwik” cz.3, odbiornik stołowy „Ślązak” DMP –401 Cz.1, odbiornik stołowy „Ślązak” DMP –401 Cz.2, odbiornik stołowy „Duet” DSP-301 cz.1, odbiornik stołowy „Duet” DSP-301 cz.2, odbiornik stołowy „Duet” DSP-301 cz.3, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.1, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.2, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.3, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.4, odbiornik stołowy „Retro” , cz.1, odbiornik stołowy „Retro” , cz.2, odbiornik stołowy „Retro” , cz.3, odbiornik stołowy „Pionier-85” RE-101, cz.1, odbiornik stołowy „Pionier-85” RE-101, cz.2, odbiornik stołowy „Pionier-85” RE-101, cz.3, odbiornik stołowy „Śnieżka-3” RE-310, cz.1, odbiornik stołowy „Śnieżka-3” RE-310, cz.2, odbiornik przenośny „Krokus”, odbiornik przenośny „Ewa” cz.1odbiornik przenośny „Ewa” cz.2, odbiornik przenośny „Ewa” cz.3, odbiornik przenośny „Camping” PMP-102, cz.1, odbiornik przenośny „Camping” , PMP-102, cz.2, odbiornik przenośny „Camping” PMP-102, cz.3, odbiornik przenośny „Biwak” PMP-401, cz.1, odbiornik przenośny „Biwak” PMP-401, cz.2, radiomagnetofon przenośny „Linda” TP-301 cz.1, radiomagnetofon przenośny, „Linda” TP-301 cz.2, radiomagnetofon przenośny „Linda” TP-301 cz.3, radiobudzik „FROG” RE-132, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.1, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.2, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.3, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.4, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.1, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.2, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.3, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.4, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.5, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.6, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.7, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.1, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.2, odbiornik samochodowy „SKALD-2”,RP-630, cz.3, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.4, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.5, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.6, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, ,,RP-630, cz.7, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, ,,RP-630, cz.8, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, ,,RP-630, cz.9, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.1, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.2, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.3, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.4, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.1, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.2, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.3, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.4, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.5, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.6, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.7, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.8, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.9, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.10, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.1, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.2, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.3, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.4, mechanizm odtwarzacza MOS-402 do RPS-656, cz.1, mechanizm odtwarzacza, MOS-402 do RPS-656, cz.2, mechanizm odtwarzacza , MOS-402 do RPS-656, cz.3, mechanizm odtwarzacza , MOS-402 do RPS-656, cz.4, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.1, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.2, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.3, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.4, amplituner „Cezar-Quadro”, DKS-201, cz.1, amplituner „Cezar-Quadro” , DKS-201, cz.2, amplituner „Cezar-Quadro” , DKS-201, cz.3, amplituner „Cezar-Quadro” , DKS-201, cz.4, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.1, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.2, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.3, amplituner „Merkury”, DSH-302, cz.4, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.5, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.6, amplituner „Amator” cz.1, amplituner „Amator” cz.2, amplituner „Amator” cz.3, amplituner „Amator” cz.4, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.1, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.2, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.3, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.4, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.5, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.1, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.2, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.3, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.4, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.1, tuner TST-101, cz.1, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.2, tuner TST-101, cz.2, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.3, tuner TST-101, cz.3, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.4, tuner TST-101, cz.4, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.5, tuner TST-101, cz.5, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.6, wzmacniacz WST-101, cz.1, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.7, wzmacniacz WST-101, cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.1, tuner TSH-111, TSH-402 cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz.2, tuner TSH-111, TSH-402 cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.3, tuner TSH-111, TSH-402 cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz.4, tuner TSH-111, TSH-402 cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz.5, tuner TSH-111, TSH-402 cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz.6, tuner TSH-111, TSH-402 cz.6, Zestaw wieżowy HI-FI, cz.7, tuner TSH-111, TSH-402 cz.7, zestaw wieżowy HI-FI, cz.8, tuner TSH-111, TSH-402 cz.8, zestaw wieżowy HI-FI, cz.9, tuner TSH-111, TSH-402 cz.9, zestaw wieżowy HI-FI, cz.10, tuner WSH-111, WSH-402 cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz.11, tuner WSH-111, WSH-402 cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.12, tuner WSH-111, WSH-402 cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz.13, tuner WSH-111, WSH-402 cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz.14, tuner WSH-111, WSH-402 cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz.15, tuner WSH-111, WSH-402 cz.6, zestaw wieżowy HI-FI cz. 16 , magnetofon MSH –101, cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz.17, magnetofon MSH –101,cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.18, magnetofon MSH –101 cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz.19, magnetofon MSH –101, cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 20, magnetofon MSH –101, cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 21, magnetofon MSH –101, cz.6, zestaw wieżowy HI-FI, cz.22, magnetofon MSH –101, cz. 7, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 23, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 24, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 25, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 26, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 27, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 28, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.6, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 29, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.7, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 30, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.8, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 31, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.9, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 32, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.10, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 33, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.11, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 34, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.12, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 35, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.13, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 36, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.14, zestaw wieżowy „Mini”,cz.1 tuner AS-203D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz.2 tuner AS-203D, cz.2, zestaw wieżowy „Mini”, cz.3 tuner AS-203D, cz.3, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 4, tuner AS-203D, cz.4, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 5 tuner AS-203D, cz. 5, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 6, wzmacniacz WS-310D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 7, wzmacniacz WS-310D, cz.2, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 8, wzmacniacz WS-310D, cz.3, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 9, magnetofon MDS-411D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 10, magnetofon MDS-411D, cz.2, zestaw wieżowy „Mini”, cz.11, magnetofon MDS-411D, cz.3, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 12, magnetofon MDS-411D, cz.4, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 13, magnetofon MDS-411D, cz.5, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 14, magnetofon MDS-411D, cz.6, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 15, korektor FS-011D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 16, magnetofon MDS-411D, cz.2, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 1, tuner AS-201, cz.1, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 2, magnetofon MDS-411D, cz.2, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 3, magnetofon MDS-411D, cz.3, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 4, tuner AS-201, cz.4, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 5, tuner AS-201, cz.5, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 6).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dopływ - Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 1969 r., Nab. Nr 219; dawny nr zespołu: 153.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-04-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+