Zobacz opis archiwalny

Zespół 2239-0 - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Intermoda" we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 2239-0

Tytuł

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Intermoda" we Wrocławiu

Data(y)

  • 1936 (Utworzenie)
  • 1945 - 1960 (Utworzenie)
  • 1961 - 2008 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 7042 [j.a.], 31.58 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 7042 [j.a.], 31.58 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Intermoda" we Wrocławiu (1951-1996)

Historia administracji

Zakład powstał 1 stycznia 1951 roku na mocy Zarządzenia Nr 779 Ministra Przemysłu Lekkiego. Z Wrocławskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego wyodrębniono samodzielną jednostkę organizacyjną - Zakłady Przemysłu Odzieżowego we Wrocławiu. W 1966 roku firma przyjęła nazwę "Intermoda". Na początku lat 70 XX w. "Intermoda" została przekształcona w przedsiębiorstwo wielozakładowe, z zakładami produkcyjnymi we Wrocławiu, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Kobylinie (od 1989r.) oraz Kamiennej Górze (lata 1974-1990). 1 lipca 1992 zakład przekształcono w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. 12 września 1995 roku 60% akcji Spółki zostało wniesionych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, 25% akcji pozostało w rękach Skarbu Państwa, natomiast pozostałe 15% przekazano nieodpłatnie pracownikom Spółki. 31 maja 1996 roku odbyło się pierwsze walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z udziałem akcjonariatu pracowniczego.

Dzieje zespołu

nab. 5050/2012; nab. 5055/2012, nab. 5056/2012; nab. 5775/2014;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5050; 2012-07-06; dopływ; 5055; 2012-09-10; dopływ; 5056; 2012-09-10; dopływ; 5775; 2014-10-22; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-11-20
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

2012-11-26 00:00:00

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+