Zobacz opis archiwalny

Zespół 485-0 - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Elpo" w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 485-0

Tytuł

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Elpo" w Legnicy

Data(y)

  • 1948 - 1994 (Utworzenie)
  • 1945 - 1947 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 201 [j.a.], 1.8 [m.b.] w tym opracowanych: 201 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 201 [j.a.], 1.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 995/1994

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-94: Dział Organizacji i Zarządzania 1946-1994 (protokoły posiedzeń Ogólnego Zebrania Delegatów, Rady Pracowniczej, narady wytwórcze, konferencje samorządu robotniczego, zarządzenia wewnętrzne, historia zakładu, protokoły kontroli); sygn. 95-153: Dział Ekonomiczny 1948-1993 (plany wieloletnie i roczne, roczne sprawozdania GUS, analizy działalności, plany techniczno-ekonomiczne); sygn. 154-201: Dział Finansowy 1945-1994 (bilanse roczne, sprawozdania finansowe)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-12-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+