Zobacz opis archiwalny

Zespół 588-0 - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "BOBO" w Piławie Górnej
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 588-0

Tytuł

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "BOBO" w Piławie Górnej

Data(y)

  • 1945 - 1999 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 201 [j.a.], 3.25 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 161 [j.a.], 2 [m.b.] dokumentacja techniczna: 40 [j.a.], 1.25 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2001 r., 772, Nab., Nab. nr 1939, 2011 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

772; 2001-12-28; I przejęcie; 1939; 2011-03-23; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Bilanse, plany finansowe, plany kosztów, protokoły badania sprawozdania finansowego, analizy ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa, sprawozdania GUS, protokoły kontroli (Izba Skarbowa Wałbrzych), plany produkcji, plany zatrudnienia i funduszu płac, patenty, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, uchwały zarządu spółki, ocena działalności gospodarczej spółki. -rok 2011: Nab. nr 1939, 2011 r., dokumentacja techniczna - 40 j.a., 1,25 mb, z lat 1973-1988.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-03-23
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+