Zobacz opis archiwalny

Zespół 682-0 - Zakłady Metalurgiczne "Przemków" w Przemkowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 682-0

Tytuł

Zakłady Metalurgiczne "Przemków" w Przemkowie

Data(y)

  • 2001 - 2004 (Nagromadzenie zasobu)
  • 2001 - 2004 (Utworzenie)
  • 1952 - 2000 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 305 [j.a.], 5.4 [m.b.] w tym opracowanych: 305 [j.a.], 5.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 305 [j.a.], 5.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1268/2002, 1454/2005

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1268; 2002-10-15; pierwsze przejęcie; 1454; 2005-03-14; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

W zespole zachowały się akta: Konferencji Samorządu Robotniczego (z lat 1958-1980, m. in. materiały na Konferencje Samorządu Robotniczego), Rady Pracowniczej (z lat 1981-1995, m. in. protokoły i uchwały Rady, wybory do Rady), Działów: Organizacyjno-Prawnego (protokoły posiedzeń i uchwały Rady Wierzycieli z lat 2000-2003, podstawy prawne działania własnej jednostki z lat 1952-2003, wewnętrzne zarządzenia i polecenia służbowe dyrektora z lat 1953-1999, rejestr skarg i wniosków za lata 1978-1992 oraz analiza skarg i wniosków z lat 1975-1981), Pracowniczego (m. in. sprawozdania o zatrudnieniu z lat 1960-2000, szkolenia pracownicze z lat 1966-1989, Układ Zbiorowy Pracy z lat 1982-1985), BHP (m. in. plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładach z lat 1964-1999, sprawozdania z wypadków przy pracy z lat 1957-1999, wypadki śmiertelne, zbiorowe i inwalidzkie z lat 1969-1998), Ekonomicznego (m. in. plany pięcioletnie na lata 1955-1990, sprawozdania z wykonania planów produkcji za lata 1953-1999, analizy działalności gospodarczej za lata 1961-1988), Księgowości (np. sprawozdania finansowe za lata 1953-2004), Zbytu (różne sprawozdania statystyczne, m. in. z realizacji dostaw rynkowych w latach 1977-1986, poufne zarządzenia i korespondencja w sprawie eksportu z lat 1968-1973), Głównego Energetyka (przede wszystkim akta związane z ochroną środowiska – emisją pyłów i gazów, zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, plany ochrony środowiska, z lat 1959-1999) i Technologicznego (m. in. plany postępu technicznego na lata 1969-1983, projekty racjonalizatorskie zgłoszone i opatentowane 1969-1990, normy pracy akordowej z lat 1965-1990).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

90 %

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-12-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+