Zobacz opis archiwalny

Zespół 1289-0 - Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej "Polon" we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1289-0

Tytuł

Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej "Polon" we Wrocławiu

Data(y)

  • 1965 - 1991 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 77 [j.a.], 1.2 [m.b.] w tym opracowanych: 77 [j.a.], 1.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 77 [j.a.], 1.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1893/1993r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1965 - 1989 sygn. 1-20 Zarządzenia wewnętrzne, zarządzenia Dyrektora, polecenia służbowe, schemat organizacyjny, regulamin pracy, analizy, sprawozdania, protokoły z narad, skargi i wnioski. 2. Dział Ekonomiczno-Finansowy 1965 - 1991 sygn. 21-77 Bilanse, plany techniczno-ekonomiczne, analizy ekonomiczne, sprawozdania GUS.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok.. 90%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-01-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+