Zobacz opis archiwalny

Zespół 634-0 - Zakład Studyjno-Projektowy Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 634-0

Tytuł

Zakład Studyjno-Projektowy Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

Data(y)

  • 1964 - 1976 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 431 [j.a.], 7.71 [m.b.] w tym opracowanych: 430 [j.a.], 7.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1 [j.a.], 0.01 [m.b.] dokumentacja techniczna: 430 [j.a.], 7.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1366/1980r.; przes. 118/2015;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wrocław. Laboratorium Studenckie Instytutu Chemii Nieorganicznej przy pl. Grunwaldzkim 1964-1971 sygn. 1-24 Projekt techniczny, obliczenia statyczne. 2. Wrocław. Bar - stołówka pracowniczo - studencka Wybrzeża Wyspiańskiego 1971 sygn. 25-41 Projekt techniczny. 3. Wrocław. Gmach główny Politechniki Wrocławskiej cz. "C" Wybrzeża Wyspiańskiego. 1968-1970 sygn. 42-52 Projekt techniczny. 4. Wrocław. Gmach główny Politechniki Wrocławskiej Wybrzeża Wyspiańskiego. 1968-1970 sygn. 53-56 Projekt techniczny instalacji wentylacyjnej. 5. Wrocław. Dom studencki ze stołówką WSWF ul. A. Mickiewicza 1968-1975 sygn. 57-98 Projekt techniczny, obliczenia, kosztorys szczegółowy. 6. Wrocław. Gmach główny Politechniki Wrocławskiej cz "A" Wybrzeża Wyspiańskiego 1970 sygn. 99-113 Projekt techniczny, obliczenia statyczne, zagospodarowania dziedzińca. 7. Wrocław. Bar - stołówka studencka Politechniki Wrocławskiej pl. Grunwaldzki 1969-1970 sygn. 114-139 Projekt techniczny, koncepcja układu funkcjonalnego. 8. Wrocław. Budynek Instytutu Telekomunikacji i Akustyki, rejon "A" pl. Grunwaldzki 1969-1971 sygn. 140-141 Założenia techniczno - ekonomiczne. 9. Wrocław. Szpital ul. Wrońskiego 1970 sygn. 142 Projekt techniczny architektury i konstrukcji. 10. Wrocław. Magazyn gospodarczy dla klasztoru pl. Grunwaldzki 1970 sygn. 143 Opis techniczny, plan sytuacyjny 11. Wrocław. Otoczenie klasztoru przy ul. Ludwisarskiej 1970 sygn. 144 Projekt techniczny. 12. Wrocław. Budynek biurowy Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych ul. Czerwonego Krzyża 1970 sygn. 145-150 Projekt techniczny. 13. Wrocław. Budynek główny Instytutu Chemii Nieorganicznej 1968 sygn. 151-152 Projekt techniczny, wnętrze i wyposażenie. 14. Wrocław. Rozbudowa Centrali Telefonicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wybrzeże Wyspiańskiego 1969-1970 sygn. 153-155 Projekt techniczny. 15. Wrocław. Budynek dydaktyczno - usługowy Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 1971-1976 sygn. 156-1967 Szkice koncepcyjne, projekt techniczny. 16. Wrocław. Zagospodarowanie tzw. szczytu pl. Grunwaldzkiego przy moście Szczytnickim 1969-1970 sygn. 168-172 Projekt techniczny. 17. Wrocław. Politechnika Wrocławska rejon "A" pl. Grunwaldzki 1970 sygn. 173-197 Założenia techniczno - ekonomiczne, projekt techniczny. 18. Wrocław. Żłobek przy ul. Wrońskiego (teren szpitala pediatrycznego) 1970 sygn. 198-204 Projekt techniczny. 19. Wrocław. Instytut Chemii Nieorganicznej Politechniki Wrocławskiej pl. Grunwaldzki 1971 sygn. 205-210 Założenia techniczno - ekonomiczne. 20. Wrocław. Klub Studencki "Pałacyk" ul. Kościuszki 1970 sygn. 211-225 Projekt techniczny. 21. Wrocław. Dom studencki ul. Wittiga 1971 sygn. 226-227 Założenia techniczno - ekonomiczne, plan zagospodarowania terenu. 22. Wrocław. Osiedle studenckie "Wittiga" 1971-1975 sygn. 228-269 Założenia techniczne, projekt techniczny. 23. Wrocław. Domy studenckie Politechniki Wrocławskiej pl. Grunwaldzki 1971-1972 sygn. 270-276 Inwentaryzacja budowlana, orzeczenie techniczne. 24. Wrocław. Półsanatorium studenckie ul. Chopina 1972 sygn. 277-296 Projekt techniczny. 25. Wrocław. III dom studencki WSE ul. Ślężna i ul. Kamienna 1972-1973 sygn. 297-328 Założenia techniczne, projekt techniczny. 26. Wrocław. Rozbudowa Instytutu Układów Elektromaszynowych z Politechniki Wrocławskiej ul. Norwida 1972-1974 sygn.329-340 Obliczenia, projekt techniczny. 27. Wrocław. Obwodowa Przychodnia dla studentów pl. Katedralny 1968-1970 sygn. 341-369 Obliczenia statyczne, projekt techniczny. 28. Wrocław. Rozbudowa Laboratorium Instytutu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Grunwaldzki 1972-1973 sygn.370-385 Założenia techniczno - ekonomiczne. 29. Wrocław. Gmachy "A", "B", "C", "D" WSE ul. Komandorska 1967-1972 sygn. 386-388 Inwentaryzacja budżetowa. 30. Wrocław. Gmach Hutniczy Politechniki Wrocławskiej ul. Smoluchowskiego 1969 sygn. 389 Inwentaryzacja architektoniczna. 31. Wrocław. Budynek wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej ul. Łukasiewicza 1969 sygn. 390 Inwentaryzacja architektoniczna. 32. Wrocław. Budynek Hali maszyn Wydziału Elekr. Politechniki Wrocławskiej ul. Smoluchowskiego 1964-1969 sygn. 391-392 Inwentaryzacja budżetowa i architektoniczna. 33. Wrocław. Budynek administracyjny Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Wyspiańskiego 1964-1969 sygn. 393 Inwentaryzacja architektoniczna. 34. Wrocław. Budynek hal laboratoryjnych i pracowni naukowych Wydz. Mech. Politechniki Wrocławskiej 1964-1969 sygn. 394 Rysunki, rzuty. 35. Wrocław. Garaże Politechniki Wrocławskiej 1964-1969 sygn. 395-396 Inwentaryzacja architektoniczna. 36. Wrocław. Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Grunwaldzki 1970-1971 sygn. 397-408 Założenia techniczne, opis techniczny. 37. Wrocław. Dom akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Teatralny 1970 sygn. 409-410 Inwentaryzacja architektoniczna, projekt techniczny. 38. Wrocław. Budynek wydziału weterynarii WSR ul. Norwida 1970 sygn. 411 Inwentaryzacja architektoniczna. 39. Wrocław. Budynek wydziału Melioracji WSR ul. M. Curie - Skłodowskiej 1971 sygn. 412 Inwentaryzacja architektoniczna. 40. Opole. Teatr Ziemi Opolskiej 1970-1973 sygn. 413-429 Opis i projekt techniczny. 41. Aneks. Politechnika Wrocławska. Stolarnia i ślusarnia sygn. 430 Inwentaryzacja.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

95%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

zespół obejmuje tylko dok. techniczną

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-04-20
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+