Zobacz opis archiwalny

Zespół 2140-0 - Zakład Remontowo - Budowlany przy Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 2140-0

Tytuł

Zakład Remontowo - Budowlany przy Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu

Data(y)

  • 1963 - 2007 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 278 [j.a.], 1.8 [m.b.] w tym opracowanych: 278 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 278 [j.a.], 1.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 3948/2008r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3948; 2008-01-15; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Rada Pracownicza sygn. 1-2 1990 Statut Rady Pracowniczej, protokoły z wyboru Rady Pracowniczej. 2. Sekretariat sygn. 3-63 1963-2007 Protokoły z narad, protokoły z przekazania dokumentacji zakładu, regulaminy organizacyjne, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, zarządzenia władz zwierzchnich i dyrektora ZR-B, polecenia służbowe, protokoły i sprawozdania z kontroli. 3. Dział Kadr i Ekonomiczno-Administracyjny sygn. 64-124 1967-2007 Spisy zdawczo-odbiorcze akt, protokoły brakowania i oceny dokumentacji, sprawozdania statystyczne GUS, protokoły kontroli, regulaminy pracy, regulaminy podziału i wypłat nagród, regulaminy premiowania pracowników z aneksami, sprawy socjalne, projekty techniczne. 4. Dział BHP i Ppoż. sygn. 125-136 1975- 2007 Sprawozdania statystyczne dla GUS, analizy bezpieczeństwa, instrukcje bezpiecznej pracy, wypadki przy pracy. 5. Dział Księgowości sygn. 137-266 1963-2007 Protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania agend głównego księgowego, sprawozdania statystyczne, protokoły z kontroli, plany rzeczowo-finansowe, bilanse. 6. Baza Sprzętu i Transportu sygn. 267-268 1987 Protokoły z kontroli służby transportowej oraz instrukcja w sprawie obiegu dokumentacji. 7. Dział Przygotowania i Wykonawstwa Produkcji sygn. 269-274 1980 – 1996 Sprawozdania statystyczne, instrukcje, normę branżową oraz program działań oszczędnościowych. 8. Związki Zawodowe sygn. 275-278 1980 – 2005 Uchwały RZZ, sprawozdanie statystyczne, protokoły posiedzeń, regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

warunkowo

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

zespół uznany za opracowany na podstawie spisu zdawczo- odbiorczego na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 09.12.2008 r.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2008-12-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+