Zobacz opis archiwalny

Zespół 868-0 - Zakład Energetyczny Legnica
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 868-0

Tytuł

Zakład Energetyczny Legnica

Data(y)

  • 1949 - 1993 (Utworzenie)
  • 1945 - 2009 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 3552 [j.a.], 14.25 [m.b.] w tym opracowanych: 401 [j.a.], 5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 3552 [j.a.], 14.25 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 1589/2007, 2185/2013

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1589; 2007-07-16; pierwsze przejęcie; 2185; 2013-10-28; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

W zespole zachowały się akta: Podokręgu Sieciowego Legnica (sygn. 1, Układ Zbiorowy Pracy, 1949), Zakładu Sieci Elektrycznych Legnica (sygn. 2-20, m.in. zarządzenia Dyrektora 1953-1957, bilanse roczne za lata 1951-1958), Zakładów Energetycznych Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Zakład Energetyczny Legnica (sygn. 21-322, m. in. organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, informator zakładowy z lat 1978-1988, kontrole kompleksowe i problemowe, sprawozdania własne, plany techniczno-ekonomiczne, analizy własne, plany rzeczowo-finansowe, bilanse roczne, likwidacje nielegalnego poboru energii elektrycznej i nadużyć taryfowych); Zakładu Energetycznego Legnica (sygn. 323-401, m.in. narady pracownicze, konferencje samorządu pracowniczego, statuty i regulaminy organizacyjne, zarządzenia Dyrektora ZE, skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, sprawozdania własne, likwidacje nielegalnego poboru energii elektrycznej i nadużyć taryfowych). Akta osobowe kat. A (pracowników, z którymi umowy o pracę rozwiązano do 31 grudnia 1960 r.): 3151 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 401 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 3151 j.a. - akta osobowe kat. A

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-12-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+