Zobacz opis archiwalny

Zespół 486-0 - Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 486-0

Tytuł

Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1959 - 1970 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 352 [j.a.], 5.8 [m.b.] w tym opracowanych: 352 [j.a.], 5.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 352 [j.a.], 5.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1060/1974r.;3431/2005r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3431; 2005-12-14; dopływ; pomyłkowo policzony stan zespołu

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Organizacyjno - Prawny 1959-1970 sygn. 1-62 Zarządzenia, okólniki, uchwały, statuty, regulaminy, schematy organizacyjne, protokoły posiedzeń, porozumienia branżowe, sprawy nieruchomości, protokoły kontroli. 2. Wydział Ekonomiczny 1959-1970 sygn. 63-233 Plany i sprawozdania, analizy, regulaminy premiowania. 3. Wydział Finansowy 1959-1970 sygn. 234-274 Plany finansowe, techniczne i techniczno-ekonomiczne, bilanse, zarządzenia pokontrolne, protokoły z narad, orzeczenia biegłych księgowych, analizy gospodarczo - finansowe. 4. Wydział Techniki i Produkcji 1959-1965 sygn. 275-281 Protokoły z narad technicznych, sprawozdania z planu produkcji i kooperacji. 5. Wydział inwestycji i Ruchu 1959-1970 sygn. 282-296 Plany inwestycyjne, sprawozdania inwestycji, opiniowanie projektów inwestycyjnych. 6.Stanowisko ds. Postępu Technicznego 1960-1970 sygn. 297-311 Plany, sprawozdania, wynalazczość pracownicza. 7. Stanowisko ds. BHP i TOPL 1962-1970 sygn. 312-320 Analiza BHP, statystyka wypadków, ramowe plany pracy, ocena przeglądów społecznych. 8. Wydział Zaopatrzenia i Zbytu 1962-1970 sygn. 321-351 Roczne plany materiałowe, techniczni - ekonomiczne, plany zbytu, sprzedaży, zaopatrzenia, kontroli, protokoły pokontrolne, analizy gospodarki materiałowej. 9. Aneks 1956-1957 sygn. 352 Wnioski udoskonalenia technicznego i świadectwa

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+