Zobacz opis archiwalny

Zespół 485-0 - Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 485-0

Tytuł

Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1959 - 1970 (Utworzenie)
  • 1953 - 1958 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 922 [j.a.], 22 [m.b.] w tym opracowanych: 922 [j.a.], 22 [m.b.] dokumentacja aktowa: 922 [j.a.], 22 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1021/1973r.; 1059/1974r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Organizacyjny 1957-1970 sygn. 1-96 Zarządzenia, protokoły i uchwały Kolegium Zjednoczenia, protokoły narad dyrektorów przedsiębiorstw, kontroli, schematy i regulaminy organizacyjne Zjednoczenia i przedsiębiorstw, realizacja uchwał VII Plenum KC PZPR, sprawy socjalne, skargi i wnioski. 2. Wydział Ekonomiczny 1958-1970 sygn. 97-289 Zarządzenia, wytyczne, protokoły kontroli, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany gospodarcze, handlowe, produkcji i obrotu towarowego, zaopatrzenia, postępu technicznego, analizy ekonomiczne, współzawodnictwo pracy. 3. Wydział Kadr 1957-1967 sygn. 290-314 Plany i sprawozdania ze szkolenia zawodowego, zestawienia i oceny pracy, skargi i zażalenia. 4. Wydział Finansowy 1954-1969 sygn. 315-360 Plany, preliminarze budżetowe, sprawozdania z gospodarki funduszem zakładowym, bilanse budżetowe. 5. Dział Księgowości 1954-1969 sygn. 361-549 Bilanse przedsiębiorstw, zbiorcze, sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne, wskaźniki. 6. Dział Rewizji 1953-1970 sygn. 550-660 Protokoły porewizyjne, sprawozdania. 7. Wydział Artykułów Spożywczych 1958-1970 sygn. 661-778 Zarządzenia, instrukcje, plany, sprawozdania, analizy, kontrole, analizy rynku, sprawy cen, skargi i zażalenia. 8. Wydział Artykułów Przemysłowych 1959-1970 sygn. 779-821 Plany i sprawozdania, wykazy zakładów produkcyjnych, protokoły posiedzeń, kontroli, notatki prasowe, skargi i wnioski. 9. Wydział Gastronomiczny 1956-1966 sygn. 822-846 Plany i sprawozdania, wykazy zakładów, protokoły kontroli, notatki prasowe, skargi i wnioski. 10. Wydział Inwestycji 1956-1970 sygn. 847-898 Zarządzenia, plany, sprawozdania, plany zaopatrzenia materiałowego, postępu technicznego, analizy inwestycji, remonty. 11. Wydział Głównego Mechanika 1957-1970 sygn. 899-922 Sprawozdania i analizy w zakresie BHP, kontrola przedsiębiorstw.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+