Zobacz opis archiwalny

Zespół 1167-0 - Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1167-0

Tytuł

Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa we Wrocławiu

Data(y)

  • 1961 - 1982 (Utworzenie)
  • 1959 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 540 [j.a.], 6.7 [m.b.] w tym opracowanych: 540 [j.a.], 6.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 540 [j.a.], 6.7 [m.b.] dokumentacja techniczna: 0 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1165/1988r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Organizacyjny 1961 - 1982 sygn. 1-126 Protokoły z posiedzeń, informacje, analizy działalności, Komisja Regionalnej Koordynacji Międzybranżowej Przemysłu Budowlanego, protokoły z posiedzeń Komisji, likwidacja WZB, schematy organizacyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze, regulaminy organizacyjne i pracy, zarządzenia wewnętrzne Naczelnego Dyrektora, decyzje Dyrektora, polecenia służbowe Dyrektora, protokoły kontroli, sprawy katastrofy budowlanej przy pl. Grunwaldzkim, wycinki prasowe, krytyka prasowa. 2. Wydział Techniczny 1959 - 1981 sygn. 127-178 Współpraca naukowo-techniczna, programy rozwoju przedsiębiorstw, plany rozwoju, plany postępu technicznego, sprawozdania, bilanse robót, karty statystyczne budynków mieszkalnych. 3. Zakład Badań i Doświadczeń 1961 - 1971 sygn. 179-204 Zarządzenia Dyrektora, plany działalności naukowo-badawczej, plany techniczno-ekonomicznej, projekty, monografia WZB, bilanse, weryfikacje bilansów, kontrola działalności. 4. Sekcja BHP 1964 - 1979 sygn. 205-206 Analizy stanu BHP, sprawozdania z wypadków, konkurs BHP. 5. Wydział Inwestycji 1961 - 1982 sygn. 207-241 Protokół przekazania części agend Wydziału Inwestycji, korespondencja, zadania i plany inwestycyjne, plany remontów, plany rzeczowo-finansowe, ramowe programy działań, sprawozdania. 6. Zakład Inwestycji 1963 - 1966 sygn. 242-250 Organizacja Zakładu Inwestycji, zarządzenia wewnętrzne, schemat organizacyjny, plany rzeczowo-finansowe i techniczno-ekonomiczne. 7. Zakład Przygotowania Inwestycji 1962 - 1963 sygn. 251 Organizacja Zakładu. 8. Zarząd Inwestycji Produkcyjnych 1964 - 1972 sygn. 252-282 Protokoły z narad, struktura organizacyjna, regulamin organizacyjny, zarządzenia wewnętrzne, plany produkcji, plany rzeczowo-finansowe i techniczno-ekonomiczne, bilanse, badanie finansów, analizy. 9. Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej 1967 sygn. 283 Sprawozdanie. 10. Wydział Planowania 1960 - 1981 sygn. 284-396 Program mechanizacji robót, programy budownictwa i rozwoju, plany produkcyjno-ekonomiczne, plan techniczno-ekonomiczne, sprawozdania, analizy, oceny. 11. Wydział Zatrudnienia 1964 - 1982 sygn. 397-409 Regulamin premiowania, plany zatrudnienia, plany rozwoju, sprawozdania. 12. Ośrodek Szkolenia Zawodowego 1973 - 1981 sygn. 410-422 Plany szkolnictwa zawodowego, zaciąg junaków OHP, sprawozdania. 13. Branżowy Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy 1972 - 1981 sygn. 423-437 Zarządzenia, wdrażanie systemów organizacji pracy, sprawozdania, informacje, konkurs. 14. Wydział ds. Socjalnych 1973 - 1982 sygn. 438-456 Plany, sprawozdania, plany akcji socjalnej, regulaminy, korespondencja, karty rejestracyjne. 15. Wydział Księgowości 1962 - 1982 sygn. 457-509 Plany finansowe, plany kosztów, bilanse, sprawozdania, orzeczenia z badania sprawozdań finansowych. 16. Wydział Rewizji 1973 - 1981 sygn. 510-539 Protokoły rewizji i porewizyjne. 17. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" 1980 - 1981 sygn. 540 Posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy WZB.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-12-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+