Zobacz opis archiwalny

Zespół 505-0 - Wrocławskie Zakłady Włókien Sztucznych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 505-0

Tytuł

Wrocławskie Zakłady Włókien Sztucznych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1970 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 465 [j.a.], 6.35 [m.b.] w tym opracowanych: 461 [j.a.], 6.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 465 [j.a.], 6.35 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1103/1976r.; 1341/1981r.; 3329/2005r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3329; 2005-03-21; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacji i Normowania Pracy 1945-1960 sygn. 1-92 Zarządzenia, okólniki, uchwały, biuletyny, protokoły, schematy organizacyjne, instrukcje, regulaminy, protokoły kontroli, sprawozdania pokontrolne. 2. Rada Robotnicza 1956-1960 sygn. 93-100 Protokoły posiedzeń, uchwały KSR, plena Rady Robotniczej, sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń Rady Robotniczej. 3. Dział Planowania 1945-1960 sygn. 101-151 Plany produkcji, plany operatywne, sprawozdania, programy produkcji przemysłowej, plany finansowo - gospodarcze, techniczne, finansowo - przemysłowe, inwestycyjne, remontów, postępu technicznego, prac naukowo - badawczych, sprawozdania GUS, raporty z produkcji, schematy technologiczne, analizy gospodarcze. 4. Dział Zatrudnienia i Płac 1946-1960 sygn. 152-163 Plany etatów, sprawozdania, normy pracy, regulaminy premiowania, zasady wynagrodzeń, analizy zatrudnienia i płac. 5. Główny Księgowy 1945-1960 sygn. 164-182 Bilanse, analizy finansowe. 6. Dział Socjalno - Bytowy 1946-1956 sygn. 183-186 Sprawozdania z akcji socjalnej 7. Dział BHP 1946-1960 sygn. 187-198 Sprawozdania, protokoły powypadkowe, statystyka wypadków, analizy wypadkowości. 8. Dział Techniczno - Produkcyjny 1948-1956 sygn. 199-210 Protokoły Komisji Wynalazczości, sprawozdania racjonalizatorstwa, wnioski racjonalizatorskie. 9. Główny Mechanik 1951-1952 sygn. 211 Protokoły odbioru technicznego. 10. Dział Zbytu 1948-1952 sygn. 212-215 Sprawozdania ze zbytu, GUS, protokoły kontroli eksportu, reklamacje wyrobów. 11. Rada Zakładowa 1951-1953 sygn. 216-218 Protokoły z posiedzeń, narad, sprawozdania z działalności. II Akcesja 1. Dział Organizacji i Normowania Pracy 1961-1970 sygn. 219-303 Protokoły z narad i posiedzeń, schematy organizacyjne, analizy, instrukcje, zarządzenia, sprawozdania, protokoły kontroli. 2. Rada Robotnicza 1961-1970 sygn. 304-310 Uchwały Samorządu Robotniczego, protokoły posiedzeń. 3. Dział Planowania 1961-1970 sygn. 311-353 Plany rozwojowe, techniczno-ekonomiczne, analizy działalności gospodarczej, sprawozdania GUS. 4. Dział Zatrudnienia i Płac 1961-1970 sygn. 354-361 Plany zatrudnienia, sprawozdania, reforma płac. 5. Główny Księgowy 1961-1970 sygn. 362-378 Bilanse, sprawozdania finansowe. 6. Dział Bytowo - Socjalny 961-1970 sygn. 379-385 Bilanse i sprawozdania z akcji socjalnej. 7. Dział BHP 1961-1970 sygn. 386-400 Plany poprawy warunków BHP, sprawozdania z wypadkowości, statystyka zagazowań i zatruć. 8. Dział Techniczno - Produkcyjny 1960-1969 sygn. 401-435 Protokoły Komisji Wynalazczości, sprawozdania , wnioski racjonalizatorskie. 9. Dział Głównego Mechanika 1961-1970 sygn. 436-438 Sprawozdania i analizy remontów. 10. Dział Głównego Energetyka 1964-1965 sygn. 439 11. Dział Zaopatrzenia 1960-1970 sygn. 440-456 Sprawozdania dot. zapasów i zużycia materiałów, analizy. 12. Dział Zbytu 1962-1963 sygn. 457-459 Sprawozdania z wykonania eksportu i sprzedaży. 13. Dział Straży Pożarnej 1961 sygn. 460 14. Rada Zakładowa 1963-1965 sygn. 461 Sprawozdania z działalności.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok.. 80%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 461 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-04-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+