Zobacz opis archiwalny

Zespół 455-0 - Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 455-0

Tytuł

Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego we Wrocławiu

Data(y)

  • 2001 - 2005 (Utworzenie)
  • 1945 - 1955 (Utworzenie)
  • 1945 - 2003 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

akta szyte; dobry; Ogółem: 872 [j.a.], 9.07 [m.b.] w tym opracowanych: 80 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 872 [j.a.], 9.07 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 856/1966r.; 3730/2007; nab. 4282/2009;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3730; 2007-01-30; dopływ; 4282; 2009-07-27; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Ogólny 1945-1955 sygn. 1-15 Zarządzenia i okólniki, sprawozdania z generalnej lustracji powiatów. 2. Dział Planowania i Zatrudnienia 1947-1955 sygn. 16-48 Okólniki i instrukcje, plany i sprawozdania, /brak kompletu sprawozdań/. 3. Dział Inwestycji 1949-1955 sygn. 49-53 Plany i sprawozdania inwestycyjne. 4. Dział Mechaniczno - Energetyczny 1950-1955 sygn. 54-55 Okólniki i instrukcje, plany i sprawozdania remontów. 5. Inspektor BHP 1948-1955 sygn. 56-60 Okólniki i instrukcje, różne sprawy BHP. 6. Dział Księgowości 1945-1955 sygn. 61-74 Protokoły generalnej rewizji, wykazy majątku, bilanse, działalność. 7. Rada Zakładowa 1949-1955 sygn. 75-80 Protokoły z kontroli Zakładu, współzawodnictwo, protokoły narad wytwórczych, sprawozdania z działalności RZ, protokoły posiedzeń.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 80 j.a spis zdawczo-odbiorczy 792 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-11-17
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+