Zobacz opis archiwalny

Zespół 2087-0 - Wrocławskie Zakłady Graficzne S.A. we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 2087-0

Tytuł

Wrocławskie Zakłady Graficzne S.A. we Wrocławiu

Data(y)

  • 1976 - 2008 (Utworzenie)
  • 1964 - 1975 (Utworzenie)
  • 1949 - 1952 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 282 [j.a.], 2.19 [m.b.] w tym opracowanych: 264 [j.a.], 2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 282 [j.a.], 2.19 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 3444/2005r.; nab. 4463/2010; nab. 5041/2012;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3444; 2005-11-05; dopływ; pierwsze przejęcie akt 4463; 2010-10-26; korekta ewidencji; 5041; 2012-08-02; korekta ewidencji; materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Samorząd Robotniczy 1976-1980 sygn. 1-5 Protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego wraz z uchwałą. 2.Rada Pracownicza 1981-1996 sygn. 6-10 Protokoły z posiedzeń Samorządu Pracowniczego wraz z uchwałami, sprawozdania z działalności Rady Pracowniczej. 3.Dział Służby Pracowniczej 1976–2001 sygn. 11-91 Protokoły z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wrocławskich Zakładów Graficznych, protokoły z ogólnego zebrania pracowników, regulamin Rady Nadzorczej Wrocławskich Zakładów Graficznych S. A., protokoły uchwał Zarządu WZG, protokoły z narad aktywu społeczno - gospodarczego, schematy organizacyjne, regulamin organizacyjny, zarządzenia dyrektora WZG, polecenia służbowe dyrektora, program rozwoju WZG, sprawozdania statystyczne, regulamin pracy. 4. Dział Ekonomiczny i Rozliczenia Płac 1977 - 2001 sygn. 9 -153 Plany techniczno - ekonomiczne, miesięczne meldunki statystyczne, roczne, miesięczne i kwartalne sprawozdania statystyczne, analizy ekonomiczne działalności społeczno - gospodarczej, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, cennik robót akordowych, regulamin premiowania. 5.Dział Księgowości 1977-2001 sygn. 154-192 Bilanse, miesięczne sprawozdania statystyczne, sprawy podatkowe, protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, zakładowy plan kont. 6. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Inwestycji 1979 sygn. 193 Regulamin kontroli wewnętrznej. 7. Stanowisko ds. BHP i Ppoż. 1977-2001 sygn. 194-195 Roczne sprawozdania statystyczne, kwartalne sprawozdania statystyczne, z wypadków przy pracy. 8. Dział zaopatrzenia i Administracyjno - Gospodarczy 1964-2001 sygn. 196-223 Instrukcje w sprawie organizacji i z zakresu działania archiwum zakładowego, instrukcja kancelaryjna, sprawozdania statystyczne, dla GUS, akta dotyczące nieruchomości, plan ochrony Wrocławskich Zakładów Graficznych. 9. Dział Transportu 1997-2001 sygn. 224-225 Roczne sprawozdania statystyczne dla GUS. 10. Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów 1977-2001 sygn. 226-239 Sprawozdania statystyczne dla GUS. 11. Dział Głównego Mechanika 1977-2001 sygn. 240-256 Roczne sprawozdania statystyczne dla GUS, projekty racjonalizatorskie, księga protokołów z posiedzeń zakładowych komisji ds. Racjonalizacji i Wynalazczości Pracowniczej. 12. Stanowisko ds. badań środowiskowych 1980-1990 sygn. 257-262 Badania środowiskowe, wyniki badań. 13. Rada Zakładowa Związku Pracowników Poligrafii 1976-1980 sygn. 263-264 Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii wraz z uchwałami.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 264 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 18 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-09-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+