Zobacz opis archiwalny

Zespół 635-0 - Wrocławskie Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa we Wrocławiu - "Geoprzem"
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 635-0

Tytuł

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa we Wrocławiu - "Geoprzem"

Data(y)

  • 1961 (Utworzenie)
  • 1949 - 1960 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 319 [j.a.], 5.3 [m.b.] w tym opracowanych: 319 [j.a.], 5.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 169 [j.a.], 2.3 [m.b.] dokumentacja techniczna: 150 [j.a.], 3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:1044/1974r.; 1586/1986;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dyrektor Naczelny 1956 sygn. 1 Protokoły posiedzeń kolegiów. 2. Dział Planowania 1949-1960 sygn. 2-35 Protokoły zdawczo - odbiorcze, zakresy czynności komórek, akta organizacyjne, schematy organizacyjne, instrukcje i referaty, regulaminy wewnętrzne, okólniki i zarządzenia, biuletyny i programy działania, protokoły narad, skargi i wnioski, protokoły pokontrolne. 3. Dział Planowania. Referat Planowania 1949-1958 sygn. 36-44 Plany roczne, techniczno - ekonomiczne. 4. Dział Planowania. Referat Sprawozdawczości 1953-1960 sygn. 45-55 Sprawozdania z wykonania planów, plany kosztów, analizy ekonomiczno- techniczne, analizy kosztów. 5. Dział Księgowo - Finansowy 1951-1958 sygn. 56-79 Zarządzenia i okólniki, plany kosztów, bilanse, protokoły rewizji finansowej, analizy kosztów. 6. Dział zatrudnienia i Płac 1951-1959 sygn. 80-109 Rozrzut etatów, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany etatów, umowa zbiorowa, teczka kierownika budowy, programy i plany szkolenia, sprawozdania z wykonania plany płac i stanu zatrudnienia, sprawozdania z wykonania norm pracy, analizy czasu pracy, wydajności i zarobków, współzawodnictwo pracy, protokoły kontroli jednostek podległych. 7. Dział Administracyjno - Gospodarczy 1949-1957 sygn. 110-116 Plan kapitalnych remontów, plany akcji socjalnej, sprawozdania z realizacji inwestycji, inwentaryzacje, sprawy mieszkań. 8. Dział Transportu i Zaopatrzenia 1954-1958 sygn. 117 Plany zaopatrzenia 9. Główny Inżynier 1949-1959 sygn. 118-125 Instrukcje techniczne, plany i sprawozdania z postępu technicznego, protokoły posiedzeń Komisji Problemowej ds. Postępu Technicznego, racjonalizacja i wynalazczość. 10. Dział Organizacji Produkcji 1951-1959 sygn. 126-140 Plany i sprawozdania z produkcji. 11. Dział Organizacji Produkcji. Stanowisko BHP i Ppoż. 1953-1960 sygn. 141-153 Instrukcje i zarządzenia, plany i sprawozdania, protokoły powykonawcze, analiza wypadkowości. 12. Główny Geolog 1956-1959 sygn. 154-155 Alternatywne rozwiązania studni głębinowych i odwiertów, sprawozdania z planów oddawania obiektów do użytku. 13. Sekcja St. Mechanika 1949-1958 sygn. 156-159 Sprawozdania i instrukcje, oceny i plany robót, protokoły posiedzeń Zakładowych Komisji Wynalazczości, rejestry projektów racjonalizatorskich. 14. Główny Wiertnik 1953-1956 sygn. 160-161 Zarządzenia wewnętrzne, katalog narzędzi wiertniczych. 15. Rada Zakładowa 1949-1958 sygn. 162-169 Protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności. 16. Dokumentacja Hydrogeologiczna 1954-1961 sygn. 170-319 Dokumentacja wierceń studziennych i powykonawczych w miejscowościach: Baczyna, Bielany, Blachownia, Błotnica Strzelecka, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzeźce, Bukowa Górna, Chojnów, Chynów, Dąbrowa namysłowska, Duszniki Zdrój, Dzierżoniów, Giebułtów, Gierszowice, Gliwice, Gogolin, Gozdnica, Grabownik, Grotowice, Jelcz, Jelenia Góra, Jerzmanki, Jugowice, Kąty Wrocławskie, Kędzierzyn, Kościelna Wieś, Kowalskie, Krotoszyn, Laskowice Oławskie, Łambinowice, Nowogród Bobrzański, Malczyce, Marciszów Dolny i Górny, Międzyrzecz, Mikułowa, Milików, Młynów, Oleśnica, Oława, Opole, Osłowo, Ozimek, Paczków, Pawłowice, Pogolewo Wielkie, Pokój, Pole Legnickie, Przywory Opolskie, Siekierczyn, Sieniawka, Sulęcinek, Świdnica, Świebodzice, Warta Bolesławiecka, Wołów, Wołczyn, Wrocłw, Zawada, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra, Żary.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

80%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy dla akt i dla dokumentacji technicznej

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

akta - 169 j.a. = 2,30 mb; dok. techniczna - 150 j.a. = 3,0 mb

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-08
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+