Zobacz opis archiwalny

Zespół 1897-0 - Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1897-0

Tytuł

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 we Wrocławiu

Data(y)

  • 1946 - 1997 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 744 [j.a.], 9.8 [m.b.] w tym opracowanych: 744 [j.a.], 9.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 744 [j.a.], 9.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nb.: 2700/2002r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2700; 2002-01-23; I przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Samorząd 1949 - 1991 sygn. 1-47 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego, Prezydium Rady Robotniczej, uchwały, materiały na Konferencje, protokoły z narad pracowniczych, analizy działalności Samorządu. 2. Walne Zgromadzenie 1992 - 1996 sygn. 48-51 Protokoły z Walnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółki i akcjonariuszy. 3. Rada Nadzorcza 1992 - 1996 sygn. 52-55 Protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdanie z działalności. 4. Zarząd 1992 - 1996 sygn. 56-65 Protokołu posiedzeń, rejestr uchwał, regulamin. 5. Dział Organizacji Zarządzania 1951 - 1997 sygn. 66-296 Statut przedsiębiorstwa, regulamin i struktura organizacyjna, regulaminy konkursów, zarządzenia Dyrektora, polecenia służbowe Dyrektora, pisma okólne, wg rozdzielnika, komunikaty, skargi i wnioski, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe, protokoły z rewizji i kontroli w przedsiębiorstwie. 6. Dział Ekonomiczny 1950 - 1997 sygn. 297-570 Projekty planów produkcji, plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowe i rzeczowo - finansowe, plany kosztów, plany oddawania budynków, plany gospodarczo-ekonomiczne, sprawozdania z działalności, z wykonywania robót, analizy działalności, zakładowe Normy Czasu Pracy. 7. Dział Finansowy 1946 - 1996 sygn. 571-630 Bilanse przedsiębiorstwa, protokoły kontroli zewnętrznych. 8. Dział Pracowniczy 1959 - 1997 sygn. 631-678 Instrukcje, zakresy czynności, sprawozdania GUS, analizy, regulamin pracy, wykazy etatów, programy szkoleń. 9. Zespół BHP i p. poż. 1950 - 1996 sygn. 679-704 Instrukcja pracy, sprawozdania z działalności Sekcji BHP, z wypadków, wypadki, choroby zawodowe. 10. Dział Obsługi Administracyjno - Socjalnej 1956 - 1984 sygn. 705-714 Spisy zdawczo - odbiorcze komórek organizacyjnych. 11. Związki Zawodowe 1950 - 1979 sygn. 715-739 Protokoły z zebrań organizacji związkowych, sprawozdania, uchwały, plany pracy. 12. POP 1962 - 1982 sygn. 740-744 Protokoły z narad Komitetu Zakładowego PZPR, z Egzekutywy, wnioski i program działalności.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-02-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+