Zobacz opis archiwalny

Zespół 473-0 - Wrocławskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 473-0

Tytuł

Wrocławskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" we Wrocławiu

Data(y)

  • 1948 - 1992 (Utworzenie)
  • 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 1310 [j.a.], 23.25 [m.b.] w tym opracowanych: 351 [j.a.], 13 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1310 [j.a.], 23.25 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 1963r.; nab.: 906/1968; nab. 1371/1980; nab. 4507/2010; nab. 5699/2014;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4507; 2010-11-16; korekta ewidencji; 5699; 2014-05-26; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacji Zatrudnienia i Płac 1949-1958 sygn. 1-70 Okólniki, zarządzenia, zakresy czynności, protokoły z narad samorządu robotniczego, z posiedzeń dyrekcji, konferencji partyjno- ekonomicznych, z kontroli, schematy organizacyjne, regulaminy pracy, plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, oceny i umowy współzawodnictwa. 2. Dział Planowania 1948-1958 sygn. 71-159 Okólniki i zarządzenia, bilanse zbożowe, plany techniczno - produkcyjne, obrotu towarowego, przemysłowe, zaopatrzenia, transportu, konserwacji zbóż, skupu i sieci skupu, dostaw zbóż, kosztów, sprawozdania analityczne z działalności gospodarczej. 3. Dział Administracyjno - Gospodarczy 1950-1956 sygn. 160-166 Okólniki, zarządzenia, biuletyny, protokoły posiedzeń Kolegium Redakcyjnego "Biuletyn", protokoły i zarządzenia pokontrolne w sprawach bezpieczeństwa p. pożarowego. 4. Dział Finansowo - Księgowy 1948-1958 sygn. 167-256 Okólniki, zarządzenia, plany finansowe, bilanse, sprawozdania z działalności inwestycyjnych, analizy ekonomiczno-finansowe. 5. Dział Zakupu i Kontrakty 1953-1958 sygn. 257-292 Zarządzenia i instrukcje, zestawienia dostaw, plany, sprawozdania, analizy skupu, kontraktacji, kwartalnej działalności handlowej, wolnorynkowy skup zbóż, zestawienie jakości zbóż. 6. Dział Obrotu Towarowego 1953-1958 sygn. 293-300 Zarządzenia, protokoły kontroli, sprawozdania z obrotu zbożem. 7. Dział Spichrzów i Konserwacji 1954-1958 sygn. 301-331 Decyzje Inspekcji Zbożowej, protokoły odpraw towaroznawców, protokoły klasyfikacyjne magazynów, sprawozdania z kontroli jakości, pracy laboratoriów, analizy zbóż. 8. Sekcja Transportowa 1953-1958 sygn. 332-345 Zarządzenia, plany przewozu, sprawozdania. 9. Sekcja Zaopatrzenia 1951-1957 sygn. 346-351 Zarządzenia, instrukcje, zamówienia inwestycyjne, sprawozdania materiałowe.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

kompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 351 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 959 j.a

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-05-26
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+