Zobacz opis archiwalny

Zespół 535-0 - Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 535-0

Tytuł

Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1948 - 2005 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 631 [j.a.], 15.95 [m.b.] w tym opracowanych: 417 [j.a.], 11.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 327 [j.a.], 6.3 [m.b.] dokumentacja techniczna: 304 [j.a.], 9.65 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab: 1186/1978r.; 1397/1981r.; 2037/1996r.; 2221/98r.; 2631/2001r.; 3424/2005r.; nab. 5682/2014;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2631; 2001-11-07; Dopływ; 3424; 2005-11-16; dopływ; 5682; 2014-05-15; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dokumentacja aktowa 1. Dział Planowania, Zatrudnienia i Płac 1948-1970 sygn. 1-57 Organizacja oddziału CBS i PBP, zakres działania i schemat, zarządzenia wewnętrzne, protokoły z odpraw Dyrekcji, narad produkcyjnych, plany produkcyjne, techniczne, ekonomiczne, sprawozdania z działalności, analizy, statystyka, protokoły z kontroli Biura, regulaminy WBPBP, wykazy pracowników CBS PBP oraz WBPBP. 2. Rada Techniczna 1952-1960 sygn. 58-93 Protokoły z posiedzeń Rady. 3. Dział informacji Technicznej 1950-1976 sygn. 94-165 Protokoły z posiedzeń, ogólne wytyczne projektowania, sprawozdawczość techniczna, racjonalizacja i wynalazczość, wnioski racjonalizatorskie, reklama, publikacje, konkursy, współzawodnictwo, wytyczne, regulaminy, referaty do projektów technicznych, biuletyn "Nasze Sprawy", wykazy biur projektów, prace studialne biur. 4. Dział Administracyjno - Finansowy 1948-1970 sygn. 166-194 Preliminarze, plany finansowe, bilanse, plany zatrudnienia i funduszu płac, analizy finansowo - ekonomiczne, sprawozdania, protokoły kontroli, plany inwestycyjne, remontów kapitalnych, sprawozdania z akcji socjalnej. 5. Rada Zakładowa 1952-1970 sygn. 195-211 Protokoły z zebrań, posiedzeń RZ, sprawozdania z działalności, statystyka, kontrola finansowa, protokoły i sprawozdania PKZP przy CBS i PBP. 6. Organizacje społeczno - polityczne 1949-1953 sygn. 212-215 Protokoły z zebrań TPPR, TPPCh, Koła Ligi Kobiet przy CBS i PBP, plany i sprawozdania Koła Sportowego ZS "Budowlani". 7. Terenowy Ośrodek Współpracy i Koordynacji Branżowej /TOW i KB/ 1966-1979 sygn. 216-227 Protokoły z posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z działalności, plany zatrudnienia w biurach projektów, analiza wykorzystania opracowanej dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna 1. Projekty typowe 1962 sygn. 228-232 Dokumentacja magazynu materiałów łatwopalnych o różnych pojemnościach. 2. Uciepłownienie miast 1966-1969 sygn. 233-236 Dokumentacja centralnych ciepłowni zasilających osiedla w Jeleniej Górze, Świebodzicach i Zielonej Górze. 3. Rozbudowa Obiektów Przemysłowych 1960-1973 sygn. 237-389 Dokumentacja techniczna obiektów przemysłowych, ZGHM Bolesław, Huta Miedzi Głogów, KGHM Lubin i Polkowice, Huta Cynku Miasteczko Śl., Huta Stalowa Wola, Zakłady Przemysłu Bawełnianego Dzierżoniów, Instytut Maszyn Rolniczych - Poznań, FSC Strachowice, ELWRO, Dolmel, FUM, Hutmen, Zakłady Metalurgiczne, Zakład Remontowy Energetyki Wrocław, Zastal Zielona Góra. 4. Budowa Obiektów Użyteczności Publicznej 1959-1971 sygn. 390-416 Dokumentacja techniczna dotycząca Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 95%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 417 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 214 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

akta: 327j.a. = 6,30m.b.; dok. techniczna: 304j.a. = 9,65m.b.;

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-05-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+