Zobacz opis archiwalny

Zespół 330-0 - Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 330-0

Tytuł

Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 1340 [j.a.], 30.08 [m.b.] w tym opracowanych: 1335 [j.a.], 30 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1340 [j.a.], 30.08 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu (1946-1950)

Historia administracji

Dzieje zespołu

nab.: 306/1957; nab. 4266/2009; nab. 5175/2013; przes. 113/2015; nab. 6153/2016;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4266; 2009-07-30; korekta ewidencji; 5175; 2013-01-31; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 6153; 2016-03-14; zmiana rozmiaru;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Oddział Prezydialny sygn. 1-125 Instrukcje i okólniki, normatywy kancelaryjne, stenogramy posiedzeń, wykonanie uchwał, interpelacje radnych, sprawozdania Rady, protokoły i sprawozdania Wydziału Wojewódzkiego, korespondencja w sprawach akcji: Odbudowa Warszawy, Danina Narodowa, Przemysł dla Wsi, korespondencja w sprawach Głosowania Ludowego i wyborów. Korespondencja z władzami w różnych sprawach, sprawy personalne członków rad narodowych, powiatowe ankiety sprawozdawcze - administracyjno - samorządowe, wykazy składu osobowego rad narodowych. 2. Oddział Organizacyjno - Inspekcyjny sygn. 126-488 Protokoły z posiedzeń plenum i prezydium powiatowych rad narodowych, protokoły z konferencji i odpraw przewodniczących PRN i MRN, sprawozdania z działalności komisji PRN i MRN, sprawozdania różnych urzędów i instytucji, sprawozdania inspektorów terenowych rad narodowych, inspekcje starostw, zarządów miejskich, wydziałów powiatowych, korespondencja z powiatowymi radami narodowymi. 3. Oddział Administracyjno - Budżetowy sygn. 489-1035 Budżety i roczne sprawozdania finansowe powiatowych związków samorządowych, korespondencja w sprawach finansowo-budżetowych. 4. Oddział Komisji sygn. 1036- 1292 Protokoły, sprawozdania i korespondencja komisji: Kwalifikacyjnej Kontroli Społecznej, Kultury i Sztuki, Oświatowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Zdrowia, Dyscyplinarnej, Odznaczeń, Wychowania Fizycznego i Przygotowania Wojskowego, Planowania /m.in. plany zagospodarowania przestrzennego województwa i powiatów/ Rolnej, Wojewódzkiej Nadzwyczajnej Komisji "R" powołanej do nadzorowania właściwego użycia dotacji Rady Państwa na polepszenie komunalnych warunków bytu klasy robotniczej, Regulaminowo-Prawnej, Międzynarodowej, Lokalowej, Dzierżawnej, Nadzwyczajnej Komisji Kontroli, Komisji Kontroli Cen, Podatkowej, Weryfikacyjno-Organizacyjnej, Osiedleńczej, Odbudowy, Komunikacyjnej, Turystycznej, "Przemysł dla Wsi", Racjonalizacji Pracy i Oszczędności w Samorządzie, Wojewódzkiej Rady Społecznej, Osadnictwa Spółdzielczo - Parcelacyjnego. 5. Aneks sygn. 1293-1335 Wykazy członków rad narodowych (z powiatów), protokoły posiedzeń plenum i prezydium MRN we Wrocławiu.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok.. 80%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 1335 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 5 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-03-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+