Ver descrição arquivística

Fundo 689-0 - Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu
Relatórios

Zona de identificação

Código de referência

PL 82 689-0

Título

Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu

Data(s)

  • 1945 - 1996 (Produção)

Nível de descrição

Fundo

Dimensão e suporte

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 6204 [j.a.], 31.71 [m.b.] w tym opracowanych: 136 [j.a.], 2.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 6113 [j.a.], 29.71 [m.b.] dokumentacja techniczna: 91 [j.a.], 2 [m.b.]

Área de contextualização

História do arquivo

nab.: 1430/1982r.; 2808/2002r.; nab. 4858/2011; nab. 4862/2011;

Fonte imediata de aquisição ou transferência

2808; 2002-10-17; Dopływ; w w/w ilości przejęto 91 j.a co daje 2 mb. 4858; 2011-12-07; dopływ; Materiały przechowywane w Oddziale w Kamieńcu Ząbkowickim 4862; 2011-11-21; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

1. Rada Robotnicza 1958-1969 sygn. 1-6 Konferencje Samorządu Robotniczego, protokoły posiedzeń Rady Robotniczej. 2. Dział Organizacyjny 1945-1969 sygn. 7-69 Protokoły z narad, schematy organizacyjne, instrukcje i regulaminy, książka służbowa, zarządzenia, okólniki własne, eksperymenty, analizy. 3. Dział Ekonomiczny 1950-1968 sygn. 70-92 Założenia do projektu rozbudowy w planie 6-letnim, plany zatrudnienia, funduszu płac, plan techniczno-przemysłowo-finansowy, plan produkcji, sprawozdania GUS, analizy ekonomiczne. 4. Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1965-1966 sygn. 93-94 Regulamin pracy, premiowania, nagród. 5. Dział Rozwoju Techniki 1958-1965 sygn. 95-108 Protokoły z posiedzeń Komisji wynalazczości, Klubu Techniki i Realizacji, regulaminy współzawodnictwa, plany wieloletnie, sprawozdania, biuletyn informacyjny. 6. Dział Inwestycji 1951-1968 sygn. 109-121 Plany i sprawozdania inwestycyjne, opisowe, statystyka. 7. Dział Rachunkowości 1945-1969 sygn. 122-136 Bilanse, sprawozdania finansowe, roczne.

Avaliação, selecção e eliminação

Accruals

Sistema de organização

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

tak

Condiçoes de reprodução

Idioma do material

  • polonês

Script do material

Notas ao idioma e script

Características físicas e requisitos técnicos

niekompletne

Instrumentos de descrição

inwentarz książkowy 136 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6068 j.a.

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Zona de notas

Nota

akta: 6113 j.a. = 29,71m.b.; dok. techniczna: 91j.a. = 2,00m.b.

Pontos de acesso

Pontos de acesso - assunto

Pontos de acesso - lugares

Ponto de acesso - nome

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão, eliminação


  • 2011-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Idioma(s)

  • polonês

Script(s)

Fontes

Nota do arquivista

dr Grażyna Trzaskowska

Accession area

Acções

Dofinansowano ze środków PW Kultura+