Zobacz opis archiwalny

Zespół 558-0 - Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów we Wrocławiu - "Polifarb"
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 558-0

Tytuł

Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów we Wrocławiu - "Polifarb"

Data(y)

  • 1996 (Utworzenie)
  • 1948 - 1995 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 608 [j.a.], 9.5 [m.b.] w tym opracowanych: 608 [j.a.], 9.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 608 [j.a.], 9.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1280/1979r.; 2628/2001r.; ub. 376/2002;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

376; 2002-11-08; ; 2628; 2001-10-15; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Samorząd Robotniczy 1957-1977 sygn. 1-11 Protokoły i uchwały z posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego, regulamin i projekt statutu Rady Pracowniczej. 2. Samorząd Pracowniczy 1983-1991 sygn. 12-16 Komunikaty Rady Pracowniczej i protokoły z ogólnych zebrań delegatów załogi. 3. Dział Kadr i Organizacji 1947-1994 sygn. 17-107 Notatki protokolarne z narad branżowych, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, pisma okólne, statuty i regulaminy przedsiębiorstwa, rejestry i wnioski, zarysy historii zakładu. 4. Dział Zatrudnienia i Płac 1953-1994 sygn. 108-141 Plany zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania, statystyka, regulaminy premiowania pracowników. 5. Dział Socjalny - Gospodarczy 1947-1993 sygn. 142-154 Regulaminy świadczeń socjalnych - spisy akty nieaktualnych. 6. Dział Ekonomiczny 1947-1996 sygn. 155-293 Plany techniczno- przemysłowo - finansowe i techniczno - ekonomiczne, plany produkcji, analizy kompleksowe, sprawozdania statystyczne z produkcji, kalkulacje cenowe. 7. Dział Finansowy 1945-1995 sygn. 294-388 Plany finansowe, sprawozdania rachunkowo -finansowe, bilanse, protokoły rewizji, plany kont. 8. Dział Informatyki 1979-1982 sygn. 389-393 Opracowania dotyczące dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej. 9. Dział Badawczo - Technologiczny 1950-1996 sygn. 394-478 Plany prac badawczych, sprawozdania, notatki ze współpracy z instytucjami zagranicznymi, instrukcje technologiczne, opisy procesów technologicznych, świadectwa jakości produktów. 10. Dział Racjonalizacji i Postępu Technicznego 1950-1996 sygn. 479-508 Plany wynalazczości, normy techniczno -branżowe, rejestr projektów, postępowanie patentowe. 11. Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 1963-1990 sygn. 509-528 Zarządzenia dot. BHP, sprawozdania statystyczne o zagrożeniach na stanowisku pracy, o odpadach przemysłowych, zanieczyszczeniach, kontrole, przepisy, analizy wypadkowości. 12. Dział Zbytu 1967-1995 sygn. 529-539 Sprawozdania statystyczne ze zbytu, ogólne zasady sprzedaży wyrobów, cenniki wyrobów. 13. Dział Inwestycji 1961-1994 sygn. 540-559 Plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji. 14. Dział Spraw Obronnych 1976-1988 sygn. 560-566 Plany ochrony i zabezpieczenia mienia, instrukcje w sprawie transportu wartości pieniężnych. 15. Samodzielne Stanowisko Pracy ds.. Ochrony Przeciwpożarowej 1963-1986 sygn. 567-568 Plany pracy dotyczące poprawy warunków przeciwpożarowych, instrukcja o ochronie przeciwpożarowej. 16. Wydział Mechaniczno - Energetyczny 1972-1995 sygn. 569-571 Sprawozdania o zużyciu energii i paliw. 17. Dział Zaopatrzenia Technicznego 1959-1995 sygn. 572-579 Plan obrotu materiałowego, sprawozdania statystyczne, instrukcje dot. gospodarki magazynowej. 18. Dział Transportu 1960-1961 sygn. 580-581 Sprawozdania statystyczne i organizacja pracy transportu. 19. Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego 1969-1976 sygn. 582-594 Plany społeczno - gospodarcze, sprawozdania finansowe. 20. Rada Zakładowa Związku Zawodowego Chemików 1952-1979 sygn. 595-608 Protokoły z posiedzeń, preliminarze budżetowe, regulaminy tworzenia funduszu zakładowego.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-06-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+