Zobacz opis archiwalny

Zespół 1103-0 - Wrocławska Drukarnia Kartograficzna we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1103-0

Tytuł

Wrocławska Drukarnia Kartograficzna we Wrocławiu

Data(y)

  • 1949 - 1976 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 208 [j.a.], 2.27 [m.b.] w tym opracowanych: 141 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 208 [j.a.], 2.27 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1288/1979r.; 3447/2005r.; nab. 4462/2010;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3447; 2005-11-25; dopływ; 4462; 2010-10-26; korekta ewidencji; materiały archiwalne znajdujące się dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1954 - 1975 sygn. 1-14 Materiały, protokoły i uchwały Konferencji Samorządu Robotniczego, schemat organizacyjny, monografia drukarni, księga i rejestr służb, zarządzenia Dyrektora. 2. Planowanie i statystyka 1953 - 1975 sygn. 15-86 Plan i założenia rozbudowy zakładu, plany techniczno-ekonomiczne i organizacyjne, plany techniczno-przemysłowo-finansowy, sprawozdania GUS, plany, analizy. 3. Kontrole 1950 - 1974 sygn. 87-89 Protokoły kontroli i rewizji finansowo-księgowej i kontroli finansowo-źródłowej. 4. Sprawy BHP 1954 - 1975 sygn. 90-97 Plany nakładów finansowych na BHP, sprawozdania, analizy, protokoły kontroli BHP, pisma okólne. 5. Sprawy wynalazczości i postępu technicznego 1961 - 1965 sygn. 98-100 Sprawozdania, protokół w sprawie norm zużycia materiałów. 6. Sprawy finansowe 1951 - 1974 sygn. 101-137 Bilanse, sprawozdania finansowe, sprawozdania GUS, plany kosztów i dochodów, deklaracje rozliczeniowe. 7. Rada Zakładowa 1966 - 1974 sygn. 138-141 Protokoły konferencji oraz komisji, sprawozdania kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz protokoły z kontroli.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 141 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 67 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-11-10
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+