Zobacz opis archiwalny

Zespół 1102-0 - Wrocławska Drukarnia Dziełowa we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1102-0

Tytuł

Wrocławska Drukarnia Dziełowa we Wrocławiu

Data(y)

  • 1953 - 1976 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 114 [j.a.], 1.15 [m.b.] w tym opracowanych: 65 [j.a.], 0.9 [m.b.] dokumentacja aktowa: 114 [j.a.], 1.15 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1288/1979r.; 3446/2005r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3446; 2005-11-25; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1965 - 1976 sygn. 1-8 Działalność i materiały Komisji, wnioski i uchwały KSR, schemat organizacyjny, charakterystyka drukarni, zarządzenia, pisma okólne. 2. Planowanie i statystyka 1965 - 1976 sygn. 9-52 Plany rozwoju, plany techniczno-ekonomiczny, plany produkcji, analizy, sprawozdania GUS. 3. Kontrole 1966 - 1970 sygn. 53-57 Protokoły z kontroli finansowo-księgowej. 4. Sprawy BHP 1970 - 1975 sygn. 58-60 Sprawozdania. 5. Współzawodnictwo pracy 1967 - 1975 sygn. 61-63 Protokoły i sprawozdania, współzawodnictwo pracy. 6. Sprawy finansowe 1968 - 1970 sygn. 64-65 Sprawozdania finansowe, bilanse.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 65 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 49 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-12-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+