Zobacz opis archiwalny

Zespół 452-0 - Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 452-0

Tytuł

Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1952 - 1968 (Utworzenie)
  • 1945 - 1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 935 [j.a.], 15 [m.b.] w tym opracowanych: 935 [j.a.], 15 [m.b.] dokumentacja aktowa: 935 [j.a.], 15 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 914/1969r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Organizacji Kadr i Szkolenia 1945-1968 sygn. 1-80 Akty normatywne władz zwierzchnich i zarządzenia dyrektora Zjednoczenia, kolegium Zjednoczenia, realizacje uchwał, akty prawno - organizacyjne, wykazy przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, spis przemysłowy, jednostki wiodące, regulamin pracy, programy i plany szkolenia zakładowego, sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 2. Wydział Ekonomiczny 1955-1968 sygn. 81-202 Plan produkcji, zatrudnienia i fundusz płac, programy zabezpieczenia realizacji zadań, plan 5-letni, sprawozdania: z zatrudnienia, funduszu płac, plany postępu ekonomicznego, organizacyjno - technicznego, kontroli zewnętrznej, analizy działalności gospodarczej, analizy problemowe. 3. Wydział Księgowo - Finansowy 1953-1968 sygn. 203-505 Plany finansowe, bilanse zbiorcze i zakładów. 4. Wydział Rewizji 1954-1968 sygn. 506-697 Zarządzenia, uchwały, informacje, sprawozdania z wykonania planu rewizji, protokoły kontroli NIK. 5. Wydział Zaopatrzenia i zbytu 1957-1968 sygn. 697-713 Plany zaopatrzenia materiałowo - technicznego, sprawozdania z wykonania planu, ze zbytu produkcji, normy i analiza zużycia materiałów, protokoły Komisji Oceny Norm Zużycia Surowców i Materiałów. 6. Wydział Technologii i Produkcji 1947-1968 sygn. 714-876 Plany produkcji i bilanse, plany i sprawozdania z postępu technicznego, z wynalazczości, katalogi norm zakładowych, normy i zasady wynagrodzenia pracowników. 7. Inspektor BHP 1957-1966 sygn. 877-889 Akty normatywne w sprawach BHP, plany nakładów na BHP, sprawozdania, protokoły kontroli społecznych warunków BHP w zakładach produkcyjnych, szkolenie BHP, wypadki śmiertelne, role BHP i kultury pracy. 8. Wydział Inwestycji 1956-1966 sygn. 890-935 Plany i sprawozdania zbiorcze i zakładów pracy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+