Zobacz opis archiwalny

Zespół 488-0 - Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 488-0

Tytuł

Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1970 (Utworzenie)
  • 1959 - 1969 (Utworzenie)
  • 1946 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 454 [j.a.], 7.3 [m.b.] w tym opracowanych: 433 [j.a.], 7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 453 [j.a.], 7.3 [m.b.] dokumentacja fotograficzna: 1 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1035/1973r.; 2756/2002r.; nab. 5663/2014;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2756; 2002-05-06; Dopływ; 5663; 2014-03-21; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Branżowej i Organizacji 1952-1970 sygn. 1-86 Zarządzenia własne, struktura organizacyjna, zakresy czynności, rejestry zakładów, protokoły i materiały z kolegium dyrektorów, protokoły i uchwały z posiedzeń, z narad, ze zjazdów, plany posiedzeń, monografia przemysłu mięsnego, zamierzenia inwestycyjne, preliminarze, programy zabezpieczeń eksportu, kontrole higieniczne, współpraca z zagranicą, skargi i wnioski. 2. Wydział Planowania i Statystyki 1951-1969 sygn. 87-233 Plany wieloletnie, plany produkcji, techniczno-ekonomiczne, roczne, skupu żywca, obrotu towarowego, kontraktacji, sprawozdania, analizy zaopatrzenia. 3. Wydział Zatrudnienia i Płac 1951-1968 sygn. 234-238 Plany zatrudnienia i funduszu płac, analizy zatrudnienia. 4. Wydział Księgowości 1946-1969 sygn. 239-344 Plany finansowe, inwestycyjne i kapitalnych remontów, plany kosztów i bilanse. 5. Wydział Rewizji 1961-1969 sygn. 345-388 Komisja Mank i Ubytków, protokoły kontroli zakładów, rewizje finansowe, zalecenia pokontrolne. 6. Wydział Produkcji 1950-1970 sygn. 389-398 Sprawozdania, analizy. 7. Wydział Techniczny 1958-1969 sygn. 399-406 Plany postępu technicznego, sprawozdania, sprawozdania z wynalazczości pracowniczej. 8. Wydział Obrotu Towarowego 1949-1969 407-418 Plany rozbudowy sieci detalicznej, produkcji, plany zaopatrzenia w mięso i sprzedaży, obrotu towarowego, analizy zaopatrzenia rynku. 9. Wydział Zaopatrzenia Materiałowo - Technicznego 1962-1969 sygn. 419-424 Plany zaopatrzenia. 10. Stanowisko Pracy ds. Szkolenia Zawodowego i Kadr 1970 sygn. 425 Problemowe plany pracy i szkolenia. 11. Stanowisko Pracy ds. BHP 1961-1968 sygn. 426-427 Sprawozdania z wypadków przy pracy. 12. Stanowisko Pracy ds. Transportu 1959-1966 sygn. 428-433 Plany i sprawozdania.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 433 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 21 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-03-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+