Zobacz opis archiwalny

Zespół 563-0 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Poligraficznych Przemysłu Terenowego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 563-0

Tytuł

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Poligraficznych Przemysłu Terenowego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1947 - 1976 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 219 [j.a.], 2.9 [m.b.] w tym opracowanych: 166 [j.a.], 2.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 216 [j.a.], 2.87 [m.b.] dokumentacja techniczna: 3 [j.a.], 0.03 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nb.1288/1979r.; 3448/2005r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3448; 2005-11-25; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1947 - 1976 sygn. 1-125 Sprawozdania z posiedzeń Komisji strat nadzwyczajnych, Kobiet, Konferencji Samorządu Robotniczego, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Robotniczej, protokoły z narad w poszczególnych zakładach, zarządzenia dyrektora, wewnętrzne, pisma okólne, plany techniczno-ekonomiczne, plany produkcji, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany inwestycji, analizy ekonomiczne, sprawozdania GUS, zarządzenia pokontrolne, protokoły kontroli finansowo księgowej. 2. Sprawy BHP 1968 - 1976 sygn. 126-130 Protokoły społecznych przeglądów warunków pracy, analizy wypadków, sprawozdania GUS z wypadków, zalecenia pokontrolne dot. BHP. 3. Współzawodnictwo Pracy i Postęp Techniczny 1955 - 1975 sygn. 131-143 Współzawodnictwo i zobowiązania produkcyjne, plany postępu technicznego, oceny i analizy projektów racjonalizatorskich, projekty racjonalizatorskie. 4. Sprawy finansowe 1953 - 1975 sygn. 144-154 Bilanse Oddziału Bystrzyca, Kłodzko, Legnica, bilanse dochodów, sprawozdania finansowe. 5. Rada Zakładowa 1966 - 1973 sygn. 155-163 Protokoły z Konferencji i z posiedzeń Rady Robotniczej i Rady Zakładowej. 6. Dokumentacja techniczna 1954 - 1973 sygn. 164-166 Założenia perspektywiczne, dokumentacja obiektu, lokalizacja punktów usługowych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 166 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 53 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

akta -216j.a. =2,87mb; dok.tech. - 3j.a. = 0.03mb

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-02-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+