Zobacz opis archiwalny

Zespół 632-0 - Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1990
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 632-0

Tytuł

Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1990

Data(y)

  • 1990 - 1994 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 79 [j.a.], 0.8 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 79 [j.a.], 0.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 882, Nab., 2004 r., 905, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

882; 2003-12-12; I przejęcie; 905; 2004-05-07; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Protokoły oceny i spisy dokumentacji niearchiwalnej, sprawozdania z przebiegu wyborów do rad gmin na obszarze województwa wałbrzyskiego w 1990 roku, zarządzenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, protokoły posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, uchwały w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, wnioski, uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów i obwodów wyborczych oraz liczby radnych w miastach i gminach, uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, wzory odciskowe pieczęci komisji wyborczych, obwieszczenia komisji wyborczych o kandydatach na radnych, rejestracja kandydatów na radnych, protokoły głosowania i protokoły wyników wyborów, obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad gmin.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

całkowity

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2004-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+