Zobacz opis archiwalny

Zespół 475-0 - Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 475-0

Tytuł

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1950 - 1999 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 590 [j.a.], 19.23 [m.b.] w tym opracowanych: 315 [j.a.], 5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 204 [j.a.], 2.83 [m.b.] dokumentacja techniczna: 386 [j.a.], 16.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 28.I.1965r.; 1043/1974r.; nab. 4788/2011;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2417; 2000-04-28; dopływ; 4788; 2011-10-26; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I. Część I akta 1. Dyrektor Naczelny 1950-1960 sygn. 1-9 Zarządzenia i okólniki wewnętrzne. 2. Dział Księgowości 1952-1960 sygn. 10-32 Bilanse roczne, analizy finansowe, plany techniczno-ekonomiczne. 3. Dział Planowania 1950-1960 sygn. 33-54 Programy rzeczowe, plany produkcji, plany techniczno-finansowe, sprawozdania produkcyjne, bilanse produkcji, protokoły kontroli, protokoły z narad produkcyjnych, sprawozdania z działalności Biura. 4. Pracownie 1950-1956 sygn. 55-57 Współzawodnictwo pracy, normy akordowe, Komórka Racjonalizacji i Wynalazczości. 5. Rada Zakładowa 1950-1956 sygn. 58-61 Protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności, korespondencja z Zarządem Okręgu. II. Część II Dokumentacja techniczna: 1. Projekty Typowe 1954-1963 sygn. 62-113 Projekty typowe domków jednorodzinnych, chlewni, bukaciarni, jałowników, stajni, owczarni, kuźni, POM-ów, cielętników, hydroforni, zagród wiejskich, magazynów itp. katalogi projektów typowych. 2. Górnicze Gospodarstwa Rolne 1950-1957 sygn. 114-263 Kompletna dokumentacja gospodarstw rolnych, górnictwa na terenie woj. katowickiego, opolskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego, poznańskiego, plany rozwoju gospodarstw. 3. Pałace i Dwory 1950-1958 sygn. 364-315 Odbudowa i przebudowa pałaców i dworów leżących na terenie PGR-ów w woj. opolskim, wrocławskim i zielonogórskim.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy 254 j.a. inwentarz książkowy 61 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 275 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

akta: 204j.a. = 2,83m.b.; dok. techniczna: 386j.a. = 16,40m.b.;

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-10-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+