Zobacz opis archiwalny

Zespół 1194-0 - Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1194-0

Tytuł

Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1957 - 1990 (Utworzenie)
  • 1949 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 95 [j.a.], 1.3 [m.b.] w tym opracowanych: 95 [j.a.], 1.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 95 [j.a.], 1.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1721/1990r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wojewódzkie Zjazdy Delegatów 1957 - 1989 sygn. 1-16 Wojewódzkie Zjazdy Delegatów, protokoły posiedzeń Rady. 2. Sprawy organizacyjne 1957 - 1990 sygn. 17-43, 95 Wytyczne, informacje, ocena działalności organizacyjno-samorządowej, protokoły i regulaminy Prezydium Rady, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania, protokoły posiedzeń Komisji, deklaracje członkowskie, instrukcje kancelaryjne, normatywy własne. 3. Plany, sprawozdania, analizy działalności 1962 - 1989 44-52 Plany pracy, sprawozdania, opracowania statystyczne, analizy, oceny. 4. Wydawnictwa własne 1975 - 1989 sygn. 53-54 Teki wydawnictw, publikacje własne, biuletyn informacyjny. 5. Kontrole i lustracje 1961 - 1989 sygn. 55-65 Kontrole i lustracje, analizy, budżety. 6. Sprawy produkcyjne 1960 - 1980 sygn. 66-71 Sprawozdania zbiorcze, produkcja roślinna i zwierzęca, sprawy paszowe, organizacja produkcji pozarolniczej. 7. RSP Chomiąża 1977 - 1988 sygn. 72-84 Walne Zgromadzenia, Komisja Rewizyjna, organizacja RSP, likwidacja, plany gospodarczo-finansowe, sprawozdania, kontrole i lustracje. 8. RSP Straszowice 1978 - 1986 sygn. 85-94 Walne Zgromadzenia, protokoły posiedzeń Zarządu, Komisja Rewizyjna, organizacja RSP, plany gospodarczo-finansowe, sprawozdania, opracowania, kontrola i lustracja.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 90%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-01-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+