Zobacz opis archiwalny

Zespół 390-0 - Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 390-0

Tytuł

Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy

Data(y)

  • 1991 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1991 (Utworzenie)
  • 1977 - 1990 (Utworzenie)
  • 1959 - 1977 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1959 - 1977 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 108 [j.a.], 2 [m.b.] w tym opracowanych: 108 [j.a.], 2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 108 [j.a.], 2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 873/1991

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

W zespole zachowały się akta Działu Organizacyjno-Samorządowego (94 j. a., stanowiące prawie 90 % zespołu, w tym 49 j. a. akt organizacyjno-prawnych poszczególnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych zrzeszonych w WZRSP w Legnicy, z lat 1959-1987), Ekonomiczno-Finansowego (10 j. a.), szczątkowo zachowane akta Działów Organizacji Produkcji (1 j. a.) i Lustracji (1 j. a.), oraz 2 j. a. dotyczące procesu likwidacji WZRSP z lat 1990-1991. Są to m. in.: materiały z Wojewódzkich Zjazdów Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy z lat 1977-1987, protokoły posiedzeń Rady, Prezydium Rady i Zarządu WZRSP, protokoły narad prezesów rolniczych spółdzielni produkcyjnych, biuletyn informacyjny WZRSP z lat 1977-1986, protokoły kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Izbę Skarbową w Legnicy czy Centralny Zarząd Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie, w latach 1978-1988.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-11-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+