Zobacz opis archiwalny

Zespół 489-0 - Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 489-0

Tytuł

Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu

Data(y)

  • 1990 (Utworzenie)
  • 1951 - 1999 (Utworzenie)
  • 1945 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 800 [j.a.], 23.3 [m.b.] w tym opracowanych: 564 [j.a.], 20.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 800 [j.a.], 23.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:1029/1973r,; 1051/1974r.; 1722/1990r.; nab. 4061/2008;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4061; 2008-10-31; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacji i Samorządu 1946-1961 sygn. 1-82 Materiały ze zjazdów, protokoły z posiedzeń Rady Spółdzielczej WZGS i Zarządu, problemowe plany pracy, protokoły odpraw prezesów PZGS, zarządzenia, instrukcje, statuty i postanowienia sądowe, akta organizacyjne, materiały z rewizji i wizytacji, zaszeregowania spółdzielni PZGS i GS do odpowiedniej kategorii. 2. Dział rewizji 1945-1960 sygn. 83-242 Instrukcje i wytyczne, sprawy organizacyjne, plany, protokoły z odpraw, sprawozdania z rewizji PZGS i GS, wnioski porewizyjne. 3. Dział Ekonomiczny 1956-1960 sygn. 243-248 Statystyka zrzeszonych spółdzielni, plany obrotu towarowego, sprawozdania z wykonania planu skupu i obrotu towarowego. 4. Dział Finansowo - Księgowy 1948-1963 sygn. 249-348 Zarządzenia, okólniki, instrukcje, plany pracy, sprawozdania z narad, plany kredytowe, zbiorcze plany finansowe, bilanse, analizy finansowo - ekonomiczne, gospodarcze, inwentaryzacja środków trwałych. 5. Dział Zatrudnienia i Płac 1951-1960 sygn. 349-363 Zarządzenia, okólniki, wytyczne, zbiorcze plany zatrudnienia, plany etatów i osobowego funduszu płac, zbiorcze zestawienia z zatrudnienia i funduszu płac. 6. Dział Organizacji i Techniki Handlu 1951-1960 sygn. 364-368 Plany obrotu towarowego, informacja i wnioski, uchwały dot. spraw handlu i zbytu, sprawozdania z realizacji uchwał. 7. Dział Kontraktacji i Skupu 1952-1961 sygn. 369-378 Zarządzenia, instrukcje, wytyczne w sprawie skupu, protokoły z narad i kontroli NIK, plany skupu i kontraktacji, sprawozdania z wykonania planów. 8. Dział Produkcji i Usług 1955-1960 sygn. 379-382 Informacje i sprawozdania, plany produkcji piekarniczej i masarskiej, sprawozdania i analizy z wykonania planów produkcji, sprawozdania z wizytacji zakładów piekarniczych i masarskich. Aneks: 1. Dział Organizacji i Samorządu 1961-1990 sygn. 383-564 Protokoły ze Zjazdów, protokoły z posiedzeń Zarządu WZGS, uchwały Zarządu, protokoły i uchwały z posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń komisji, zarządzenia wewnętrzne prezesa.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 564 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 236 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2008-11-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+