Zobacz opis archiwalny

Zespół 383-0 - Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 383-0

Tytuł

Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Legnicy

Data(y)

  • 1990 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1990 (Utworzenie)
  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

; ; Ogółem: 207 [j.a.], 4 [m.b.] w tym opracowanych: 207 [j.a.], 4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 207 [j.a.], 4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 866/1991

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

W zespole zachowały się akta Sekcji Ogólnej i Samorządu (137 j.a.), które stanowią prawie 70% zespołu. Są to m. in. materiały Zjazdów Delegatów WZGS, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (prezydium, plenum), uchwały Rady Nadzorczej, protokoły posiedzeń komisji Rady Nadzorczej, protokoły posiedzeń Zarządu, uchwały Zarządu, decyzje Zarządu, postanowienia Zarządu, statuty i schematy organizacyjne WZGS, schematy organizacyjne Zakładów WZGS, rejestry sądowe, sprawozdania, protokoły kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Centralny Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Terenowy Zespół Lustracji w Legnicy, Państwową Inspekcję Pracy. Pozostałe akta pochodzą z następujących komórek: Stanowisko Pracy Kontroli Gospodarczej (22 j.a., są to protokoły kontroli gminnych spółdzielni), Dział Spraw Pracowniczych, BHP i Przeciwpożarowych (14 j.a.), Dział Techniki, Inwestycji i Głównego Mechanika (1 j.a.), Dział Handlu i Usług (3 j.a.), Sekcja Kontraktacji i Skupu (2 j.a.), Dział Finansowo – Księgowy (8 j.a.), Dział Produkcji i Przetwórstwa (1 j.a.) i Dział Płac, Planowania i Sprawozdawczości (19 j.a.). Akta z wymienionych wyżej komórek zawierają głównie plany i sprawozdania. Zespół nie jest kompletny.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+