Zobacz opis archiwalny

Zespół 446-0 - Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 446-0

Tytuł

Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1951 - 1955 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 260 [j.a.], 8 [m.b.] w tym opracowanych: 260 [j.a.], 8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 260 [j.a.], 8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 2.IX.1969r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1951-1955 sygn. 1-27 Organizacja WZPT, zarządzenia własne i władz nadrzędnych, protokoły zdawczo - odbiorcze przejmowanych i przekazywanych przedsiębiorstw, współzawodnictwo pracy, skargi i zażalenia. 2. Dział Planowania 1951-1955 sygn. 28-139 Plany techniczno - przemysłowo finansowe przedsiębiorstw, sprawozdania zakładów z ilości i wartości produkcji oraz usług przemysłowych, z wykonania plany zatrudnienia i funduszu płac, z wydajności pracy, sprawozdania i analizy WZPT. 3. Dział Finansowo - Księgowy 1951-1955 sygn. 140-229 Plany finansowe przedsiębiorstw, plany kosztów, sprawozdania finansowe zbiorcze, analizy ekonomiczne, finansowe, protokoły kontroli przedsiębiorstw. 4. Dział Inwestycji 1951-1955 sygn. 230-241 Plany inwestycyjne zbiorcze i przedsiębiorstw, plany kapitalnych remontów, sprawozdania z realizacji inwestycji. 5. Dział Techniczno - Produkcyjny 1951-1955 sygn. 242-247 Normy zakładowe i resortowe, warunki techniczne produkcji /wg. branż/, sprawozdania z wykonania planu czasu pracy maszyn i urządzeń. 6. Dział Zaopatrzenia i Zbytu 1951-1955 sygn. 248-260 Plany zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania z wykonania planu, zbytu, produkcji przemysłowej, bilanse materiałowe przedsiębiorstw, wnioski o ustalenie ceny wyrobów.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+