Zobacz opis archiwalny

Zespół 451-0 - Wojewódzki Zarząd Przedsiebiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 451-0

Tytuł

Wojewódzki Zarząd Przedsiebiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1949 - 1962 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 520 [j.a.], 16.22 [m.b.] w tym opracowanych: 518 [j.a.], 16.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 520 [j.a.], 16.22 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 788/1964r.; nab. 5181/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5181; 2013-01-31; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjno - Prawny 1950-1962 sygn. 1-25 Zarządzenia, sprawy organizacyjne Zarządu, protokoły narad i odpraw, sprawozdania z działalności gospodarczej. 2. Dział Ekonomiczny 1950-1962 sygn. 26-264 Zarządzanie, instrukcje, uchwały, wskaźniki, plany TPP Zarządu i przedsiębiorstw, programy produkcji, plany zatrudnienia i rozwoju, plany wieloletnie, fundusz płac Zarządu i przedsiębiorstw, sprawozdania z produkcji, z wykonania norm pracy, planów rzeczowych, spraw socjalnych, analizy działalności, kosztów, sprawy szkolenia zawodowego, współzawodnictwo. 3. Dział Kadr 1949-1960 sygn. 265-277 Zarządzenia, sprawozdania opisowe z działalności sekcji kadr, analizy, protokoły kontroli, szkolenia wewnątrz zakładowe. 4. Dział Finansowy 1950-1962 sygn. 278-369 Plany finansowe, budżety, preliminarze, protokoły kontroli, analizy kosztów, powszechna inwentaryzacja. 5. Dział Techniczny 1950-1962 sygn. 370-419 Zarządzenia, normy, protokoły narad, konferencje partyjno - ekonomiczne, plany i sprawozdania z postępu technicznego, analizy ruchu wynalazczości, kontrola stanu BHP, ewidencja i analizy wypadków, plany nakładów na BHP. 6. Dział Inwestycyjny 1950-1962 sygn. 420-444 Plany i sprawozdania. 7. Dział Zaopatrzenia 1952-1962 sygn. 445-455 Protokoły kontroli, plany zaopatrzenia, analizy gospodarki materiałowej. 8. Dział Sprzętu i Transportu 1953-1962 sygn. 456-476 Protokoły kontroli, odpraw, narad, plany i sprawozdania, kapitalne remonty, plany przewozów, porozumienie terenowo - branżowe transportu samochodowego. 9. Dział Produkcji Pomocniczej 1951-1961 sygn. 477-486 Plany i sprawozdania. 10. Sekcja Kontroli 1950-1956 sygn. 487-496 Protokoły kontroli przedsiębiorstw. 11. Rada Zakładowa 1950-1960 sygn. 497-504 Protokoły zebrań i sprawozdania, program działania, sprawy szkolenia wewnątrz zakładowego. 12. Aneks 1959-1962 sygn. 505-518 Analizy działalności przedsiębiorstw, plany techniczno-ekonomiczne, inwestycje finansowe oraz z ich wykonania, protokół z kontroli NIK.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 518 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-13
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+