Zobacz opis archiwalny

Zespół 472-0 - Wojewódzki Zarząd Młynów we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 472-0

Tytuł

Wojewódzki Zarząd Młynów we Wrocławiu

Data(y)

  • 1956 - 1965 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 125 [j.a.], 3.52 [m.b.] w tym opracowanych: 121 [j.a.], 3.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 125 [j.a.], 3.52 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 872/1967r.; nab. 4506/2010;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4506; 2010-11-16; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1957-1960 sygn. 1-26 Zarządzenia i okólniki, regulaminy i schematy organizacyjne, normatywy władz zwierzchnich, wykazy młynów, sprawy organizacyjne. 2. Dział Produkcji 1957-1962 sygn. 27-56 Instrukcje i zarządzenia, okólniki, plany produkcyjne i techniczno-ekonomiczne, sprawozdania z wykonania planu, analizy ekonomiczne, usprawnienia, korespondencja. 3. Dział Planowania 1957-1965 sygn. 57-72 Plany produkcyjne, zatrudnienia, sprawozdania, analizy ekonomiczne. 4. Dział Księgowości 1956-1963 sygn. 73-95 Preliminarze budżetowe, protokoły kontroli, plany finansowe, sprawozdania, bilanse. 5. Dział Zbytu i Obrotu 1957-1958 sygn. 96-104 Polecenia dostaw, zapotrzebowania i zestawienia obrotu zbożem, sprawozdania zbytu. 6. Dział Głównego Mechanika 1957-1958 sygn. 105-110 Instrukcje, zarządzenia, postulaty, sprawozdania z wykonania planów B.H.P. 7. Dział Inwestycji 1957-1958 sygn. 111 Zarządzenia, okólniki, przepisy w sprawie dokumentacji. 8. Dział Zasobów 1957-1958 sygn. 112 Zarządzenia i korespondencja. 9. Dział Administracyjno - Gospodarczy 1956-1958 sygn. 113-115 Zarządzenia i korespondencja, skargi i zażalenia. 10. Dział Transportu 1957-1959 sygn. 116-121 Planowania przewozów, analiza sprawozdań. Kategoria B-50 1j.a. - akta osobowe

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 121 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+