Ver descrição arquivística

Fundo 491-0 - Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu
Relatórios

Zona de identificação

Código de referência

PL 82 491-0

Título

Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu

Data(s)

  • 1966 (Produção)
  • 1947 - 1960 (Produção)
  • 1945 (Produção)

Nível de descrição

Fundo

Dimensão e suporte

szyte; dobry; Ogółem: 241 [j.a.], 6.02 [m.b.] w tym opracowanych: 239 [j.a.], 6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 241 [j.a.], 6.02 [m.b.]

Área de contextualização

História do arquivo

nab.;872/1967r.; 1032/1973r.; 1188/1978r.; nab. 4746/2011;

Fonte imediata de aquisição ou transferência

4746; 2011-08-10; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

1. Dział Planowania 1945-1960 sygn. 1-54 Akta organizacyjno - prawne młynów, plany produkcji, zatrudnienia, płac, sprawozdania statystyczne z działalności młynów, z wyników pracy, z norm zatrudnienia, biuletyn, skargi i wnioski. 2. Dział Finansowo - Księgowy 1951-1958 sygn. 55-175 Plany finansowe dotyczące remontów i inwestycji, bilanse, protokoły kontroli młynów, zarządzenia pokontrolne, analizy ekonomiczne. 3. Dział Techniczno - Produkcyjny 1949-1957 sygn. 176-191 Wskaźniki techniczno - produkcyjne, wnioski racjonalizatorskie, projekty wynalazków. 4. Dział Głównego Mechanika 1950-1957 sygn. 192-196 Wykazy obiektów młyńskich, plany kapitalnych remontów. 5. Starszy Inspektor ds. Inwestycji 1954-1957 sygn. 197-205 Zarządzenia dotyczące planowania inwestycji, plany, sprawozdania z realizacji inwestycji. 6. Inspektor ds. Zagospodarowania Młynów 1948-1958 sygn. 206-236 Wykazy młynów, oraz tych do demontażu. 7. Rada Zakładowa 1952-1960 sygn. 237-239 Protokoły z narad, sprawozdania.

Avaliação, selecção e eliminação

Accruals

Sistema de organização

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

tak

Condiçoes de reprodução

Idioma do material

  • polonês

Script do material

Notas ao idioma e script

Características físicas e requisitos técnicos

niekompletne

Instrumentos de descrição

indeks geograficzny inwentarz książkowy 239 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Zona de notas

Pontos de acesso

Pontos de acesso - assunto

Pontos de acesso - lugares

Ponto de acesso - nome

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão, eliminação


  • 2011-10-12
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Idioma(s)

  • polonês

Script(s)

Fontes

Nota do arquivista

dr Grażyna Trzaskowska

Accession area

Acções

Dofinansowano ze środków PW Kultura+