Afficher la description archivistique

Fonds 491-0 - Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu
Rapports

Zone d'identification

Code de référence

PL 82 491-0

Intitulé

Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu

Date(s)

  • 1966 (Production)
  • 1947 - 1960 (Production)
  • 1945 (Production)

Niveau de description

Fonds

Importance matérielle et support

szyte; dobry; Ogółem: 241 [j.a.], 6.02 [m.b.] w tym opracowanych: 239 [j.a.], 6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 241 [j.a.], 6.02 [m.b.]

Zone du contexte

Institution de conservation

Histoire archivistique

nab.;872/1967r.; 1032/1973r.; 1188/1978r.; nab. 4746/2011;

Modalités d'entrée

4746; 2011-08-10; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1. Dział Planowania 1945-1960 sygn. 1-54 Akta organizacyjno - prawne młynów, plany produkcji, zatrudnienia, płac, sprawozdania statystyczne z działalności młynów, z wyników pracy, z norm zatrudnienia, biuletyn, skargi i wnioski. 2. Dział Finansowo - Księgowy 1951-1958 sygn. 55-175 Plany finansowe dotyczące remontów i inwestycji, bilanse, protokoły kontroli młynów, zarządzenia pokontrolne, analizy ekonomiczne. 3. Dział Techniczno - Produkcyjny 1949-1957 sygn. 176-191 Wskaźniki techniczno - produkcyjne, wnioski racjonalizatorskie, projekty wynalazków. 4. Dział Głównego Mechanika 1950-1957 sygn. 192-196 Wykazy obiektów młyńskich, plany kapitalnych remontów. 5. Starszy Inspektor ds. Inwestycji 1954-1957 sygn. 197-205 Zarządzenia dotyczące planowania inwestycji, plany, sprawozdania z realizacji inwestycji. 6. Inspektor ds. Zagospodarowania Młynów 1948-1958 sygn. 206-236 Wykazy młynów, oraz tych do demontażu. 7. Rada Zakładowa 1952-1960 sygn. 237-239 Protokoły z narad, sprawozdania.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accruals

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

tak

Conditions de reproduction

Langue des documents

  • polonais

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

niekompletne

Instruments de recherche

indeks geograficzny inwentarz książkowy 239 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Zone des notes

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Dates de production, de révision, de suppression


  • 2011-10-12
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Langue(s)

  • polonais

Écriture(s)

Sources

Note de l'archiviste

dr Grażyna Trzaskowska

Accession area

Actions

Dofinansowano ze środków PW Kultura+