Zobacz opis archiwalny

Zespół 119-0 - Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Dzierżoniowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 119-0

Tytuł

Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Dzierżoniowie

Data(y)

  • 1962 - 1974 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 1550 [j.a.], 5.7 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1550 [j.a.], 5.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1991 r., 119, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Rolnictwo -sprawozdania z użytkowania gruntów i stanu inwentarza żywego, sprawozdania z zatrudnienia i płac w rolnictwie, spisy powierzchni użytków i zasiewów, sprawozdania z obrotu nawozami sztucznymi i chemicznymi środkami ochrony roślin, spisy zwierząt gospodarskich, sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw, tabulogramy z uboju zwierząt; demografia - stan ludności i zmiany miejsca zamieszkania, sprawozdania o ruchu naturalnym ludności, szacunek ludności, zgony według wieku i płci zmarłego; zasoby mieszkaniowe - bilanse jednostkowe zasóbów mieszkaniowych, dane statystyczne zasobów mieszkaniowych, sprawozdania o ubytkach zasobów mieszkaniowych; oświata - sprawozdania z zakresu działalności szkół podstawowych, sprawozdania jednostkowe w zakresie szkół zawodowych, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym, sprawozdania w zakresie stypendiów w szkołach ogólnoikształcących i zawodowych, sprawozdania w zakresie internatów przy szkołach ogólnokształcących i zawodowych, opracowania WUS - opieka nad dziećmi i młodzieżą, liczba wychowawczyń, sprawozdania z wczasów dla dzieci i młodzieży, roczne sprawozdania w zakresie bibliotek publicznych, sprawozdania z działalności sportowej;opieka zdrowotna - sprawozdania z działalności ośrodków zdrowia i przychodni, sprawozdania żłobka dzielnicowego i izby porodowej, sprawozdania z zakresu rehabilitacji inwalidów i domu pomocy społecznej, meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne; inne - sprawozdania z działalności zakładów gastronomicznych, sieci punktów sprzedaży detalicznej, sprawozdania z działalności usługowej, sprawozdania dotyczące notowania cen na targowiskach, sprawozdania o stanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawozdania z wykonania planu remontów bieżących, remontów kapitalnych, sprawozdania o stanie zieleni miejskiej, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdania z wykonania planu produkcji według wartości, sprawozdania ze wskaźników techniczno-ekonomicznych, sprawozdania z dostaw produkcji eksportowej, sprawozdania ze zbytu produkcji przemysłowej, tabulogramy z przemysłu. Brak sygn.: 829d, 1244 b, 1244 c, 1244 d, 1244 e (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-01-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+