Zobacz opis archiwalny

Zespół 2122-0 - Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 2122-0

Tytuł

Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem we Wrocławiu

Data(y)

  • 1953 (Utworzenie)
  • 1949 - 1952 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 35 [j.a.], 0.59 [m.b.] w tym opracowanych: 34 [j.a.], 0.57 [m.b.] dokumentacja aktowa: 35 [j.a.], 0.59 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

przes.: 38/2007r.; nab. 4739/2011; nab. 4873/2011;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4739; 2011-04-08; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 4873; 2011-11-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Układ akt rzeczowo-chronologiczny 1. 1949-1951 sygn. 1-2 Instrukcje i zarządzenia Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem. 2. 1950-1951 sygn. 3-4 Uchwały WRN we Wrocławiu dotyczące walki z analfabetyzmem oraz informacje Pełnomocnika Wojewódzkiego o likwidacji analfabetyzmu sporządzone dla Prezydium WRN oraz uchwały Wojewódzkiej Komisji do Walki z Analfabetyzmem. 3. 1949-1953 sygn.5 Protokoły posiedzeń, plany pracy Powiatowej Komisji do Walki z Analfabetyzmem oraz sprawozdania pełnomocników powiatowych i gminnych. 4. 1950-1951 sygn.6 Plany pracy Wojewódzkiej Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem. 5. 1951 sygn. 7 Meldunki i sprawozdania poszczególnych wydziałów Prezydium WRN. 6. 1950-1951 sygn. 8-9 Sprawozdania i zarządzenia powizytacyjne i polustracyjne delegatów Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem i wizytatorów okręgowych do walki z analfabetyzmem. 7. 1949-1951 sygn. 10 Zestawienia statystyczne na temat analfabetyzmu. 8. 1949–1952 sygn.11-28 Materiały dotyczące walki z analfabetyzmem z poszczególnych powiatów. 9. Aneks 1949-1951 sygn. 29-34 Akta I Dzielnicowej Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem: protokoły posiedzeń, wykazy analfabetów, protokoły kontroli rejestracji analfabetów, rejestr i zaświadczenia ukończenia kursu nauki początkowej, meldunki.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 34 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-12-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+