Zobacz opis archiwalny

Zespół 969-0 - Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 969-0

Tytuł

Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy

Data(y)

  • 1975 - 1988 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 38 [j.a.], 0.2 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 38 [j.a.], 0.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 2055/2012

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2055; 2012-11-21; pierwsze przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1, 2: posiedzenia plenarne Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy 1982-1988; sygn. 3: plany posiedzeń plenarnych WOKOPWiM, 1985-1988; sygn. 4: posiedzenia Komisji Konserwatorsko-Plastycznej - protokoły, 1985-1986; sygn. 5: plan pracy Komisji Izb Pamięci Narodowej; relacja z lustracji szkolnych izb pamięci narodowej, 1975-1983; sygn. 6: narada sekretarzy Wojewódzkich Obywatelskich Komitetów Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Legnicy, 1982; sygn. 7: Protokoły z posiedzenia komisji konserwatorsko – plastycznej, 1985-1986; sygn. 8-9: podstawy prawne działalności, [1947], 1986; sygn. 10-11: uchwały WOKOPWiM w Legnicy w sprawie powołania ogniw terenowych oraz określenia kierunków działania, 1975; sygn. 12: Instrukcja dla społecznych opiekunów miejsc pamięci narodowej, 1978; sygn. 13-14: plany pracy WOKOPWiM na lata 1976 i 1983; sygn. 15-19: plany i programy działalności, obchodów itp., 1976-1988; sygn.20-22: sprawozdania z działalności, obchodów za lata 1975-1984; sygn. 23: korespondencja ogólna dot. działalności, 1975-1983; sygn. 24: Informator charakteryzujący działalność Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w latach 1947-1987, 1987; sygn. 25-26: wnioski o nadanie i wykazy wręczonych odznaczeń "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", 1978-1987; sygn. 27: spotkania, rajdy szlakiem 2 Armii Wojska Polskiego. Toporów 1982-1987 r. Wierzbowa 1986-1988 r. pod patronatem Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy – informacje, 1982-1988; sygn. 28-35: pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe, cmentarze - plany budowy, przebudowy, korespondencja, 1975-1987; sygn. 36: rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. Legnickie z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1981; sygn. 37: informacje z gmin o lokalizacji miejsc pamięci narodowej, 1976-1983; sygn. 38: Ekshumacja szczątków ludzkich z mogił we wsi Radziechów, 1987

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-11-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+