Zobacz opis archiwalny

Zespół 1197-0 - Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1197-0

Tytuł

Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1948 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 500 [j.a.], 12.09 [m.b.] w tym opracowanych: 496 [j.a.], 12.06 [m.b.] dokumentacja aktowa: 498 [j.a.], 12.09 [m.b.] inne: 2 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1726/1990r.; nab. 4728/2011; przes. 119/2015;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4728; 2011-07-27; kupno;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Konferencja Wojewódzka 1945 - 1948 sygn. 1-3 Sprawozdania, protokoły, wykazy członków partii biorących udział we współzawodnictwie. 2. Rada Wojewódzka WK PPS 1947-1948 sygn. 4 Protokoły z posiedzeń Rady. 3. Plenum i Prezydium 1946 - 1948 sygn. 5 Protokoły z posiedzeń Prezydium i Plenum. 4. Wojewódzka Komisja Rewizyjna 1948 sygn. 6 Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. 5. Sekretariat 1945 - 1948 sygn. 7-35 Protokoły z posiedzeń Sekretariatu, okólniki i instrukcje, sprawozdania, oceny pracy, wybory do Sejmu, wykazy pracowników i aktywu, korespondencja. 6. Oddział Ogólno-Administracyjny 1945 - 1948 sygn. 36-107 Statut organizacyjny Sekretariatu, plany pracy, sprawozdania, protokoły z narad, korespondencja, okólniki, protokoły i sprawozdania z posiedzeń PPS z terenu. 7. Oddział Polityczno-Propagandowy 1945 - 1948 sygn. 108-131 Schemat organizacyjny Oddziału, plany pracy, sprawozdania, korespondencja, instrukcje, biuletyn. 8. Oddział Kadr 1945 - 1948 sygn. 132-181 Okólniki, plany pracy, ankiety personalne pracowników, raporty z kontroli, wykazy członków PPS, korespondencja, personalne ankiety sprawozdawcze. 9. Oddział Samorządowo-Administracyjny 1945 - 1948 sygn. 182-235 Instrukcje, okólniki, sprawozdania Powiatowych Komitetów PPS, protokoły z posiedzeń, referendum, wykazy członków, zarządzenia, korespondencja. 10. Oddział Szkoleniowy 1946 - 1948 sygn. 236-248 Zarządzenia, protokoły z zebrań, sprawozdania, okólniki, podania i życiorysy kandydatów do Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej, korespondencja. 11. Oddział Społeczno-Zawodowy 1946 - 1948 sygn. 249-295 Okólniki, oceny pracy, materiały różnych Sekcji, referaty, korespondencja, sprawozdania, plany pracy, podania o pracę. 12. Oddział Komunikacyjny 1945 - 1948 sygn. 296-340 Okólniki i instrukcje, sprawozdania, protokoły z narad, referaty i przemówienia, korespondencja, protokoły z posiedzeń, ankiety sprawozdawcze i protokoły z posiedzeń Komitetów Kolejowych PPS. 13. Oddział Ekonomiczno-Przemysłowy 1946 - 1948 sygn. 341-385 Pisma okólne, okólniki i instrukcje Oddziału, plany pracy, materiały Powiatowych Komitetów PPS, ankiety, życiorysy, sprawozdania, plany pracy, korespondencja. 14. Oddział Oświaty 1946 - 1948 sygn. 386-396 Sprawozdania, okólniki, zalecenia, sprawozdania, zaświadczenia, ankiety personalne nauczycieli, korespondencja. 15. Oddział Wiejski 1945 - 1948 sygn. 397-475 Struktura Oddziału, wzory sprawozdań, sprawozdania, protokoły z narad, uchwały, wykazy delegatów, Biuletyn Wiejski PPS, materiały Powiatowych Komitetów PPS, wykazy członków PPS, korespondencja, okólniki, imienne wykazy wójtów i sołtysów, dokumenty finansowe Oddziału. 16. Oddział Ziem Odzyskanych 1946 sygn. 476 Okólniki, sprawozdania i korespondencja. 17. Oddział Finansowo-Gospodarczy 1946 - 1948 sygn. 477-479 Okólniki, plany pracy, sprawozdania, protokoły z inspekcji, korespondencja. 18. Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna 1947 - 1948 sygn. 480-496 Okólniki, wytyczne, sprawozdania, materiały weryfikacji.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 496 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-07-20
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+