Zobacz opis archiwalny

Zespół 387-0 - Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 387-0

Tytuł

Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu

Data(y)

  • 1950 - 1953 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 223 [j.a.], 3 [m.b.] w tym opracowanych: 223 [j.a.], 3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 223 [j.a.], 3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 225/1953r.; nab. 4053/2008;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4053; 2008-05-27; korekta ewidencji; Dopisano 3 j.a. nie uwzględniane wcześniej w ewidencji

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Apel Sztokcholmski sygn. 1-46 Protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu i komitetów powiatowych, zebrań, konferencji, wykazy złożonych podpisów, sprawozdania z zakończenia akcji i ankiety sprawozdawcze, inspekcje, materiały propagandowe, rezolucje, korespondencja. 2. II Światowy Kongres obrońców Pokoju w Warszawie sygn. 47-87 Protokoły i sprawozdania Wojewódzkiego Komitetu, rezolucje, meldunki. 3. Narodowy Plebiscyt Pokoju sygn. 88-120 Sprawozdania, biuletyny, korespondencja, telefonogramy, wycinki prasowe, sprawozdania z akcji plebiscytowej powiatowych komitetów. 4. Akcja zbierania podarków dla dzieci koreańskich sygn. 121-160 Sprawozdania statystyczne, zestawienia i listy darów z powiatów. 5. Konkurs "Mój stosunek do dzisiejszych Niemiec" sygn. 161-183 Materiały z powiatów, prace wytypowane do nagród. 6. Korespondencja i sprawozdania z działalności Powiatowych Komitetów Obrońców Pokoju sygn.:184-220 7. Listy darów dla dzieci koreańskich 1951 sygn. 221-223

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2008-12-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+