Zobacz opis archiwalny

Zespół 238-0 - Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 238-0

Tytuł

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Legnicy

Data(y)

  • 1975 - 1982 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 68 [j.a.], 0.7 [m.b.] w tym opracowanych: 68 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 68 [j.a.], 0.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 679/1983

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

W zespole zachowały się: protokoły posiedzeń plenarnych WK FJN z lat 1975-1981, posiedzeń Prezydium WK FJN z lat 1975-1981, narad roboczych z lat 1975-1976, założenia organizacyjne komitetów podległych WK FJN (z 1975 r.), protokoły posiedzeń, plany, sprawozdania itp. stałych komisji i zespołów problemowych WK FJN, do spraw: Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej (z lat 1975-1981), Samorządu Mieszkańców (z lat 1975-1980), Czynów Społecznych i Ochrony Środowiska (z lat 1976-1979), Wojewódzkiej Rady Kobiet (z lat 1975-1982), Zespołu ds. Społecznych Komisji Pojednawczych (z lat 1975-1982), ds. Konkursu „Gmina – Mistrz Gospodarności” (dot. gmin wiejskich i miejskich, z lat 1975-1982), i innych, doraźnie powoływanych, jak np. ds. Indywidualnej Profilaktyki Społecznej (z lat 1977-1981) czy Obywatelski Komitet Obchodów Święta 22 Lipca (z lat 1978-1979). Zachowały się również materiały dotyczące organizacji wyborów, m. in. do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1976 i 1980, oraz wykazy odznaczonych działaczy WK FJN (z lat 1976-1982).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-10-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+