Zobacz opis archiwalny

Zespół 298-0 - Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jeleniej Górze
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 298-0

Tytuł

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jeleniej Górze

Data(y)

  • 1975 - 1982 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 71 [j.a.], 0.65 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 71 [j.a.], 0.65 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Nab. 374/1984

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Posiedzenia plenarne KW FJN, 1975-1980, sygn. 1 2. Posiedzenia Prezydium KW FJN, 1976-1981, sygn. 2 3. Komisje i zespołu KW FJN, 1975-1982, sygn. 3-14 4. Narady robocze, 1980-1981, sygn. 15 5. Komitety Miejskie i Gminne, 1973-1982, sygn. 16-64 6. Zarządzenia, wytyczne, instrukcje, 1973-1980, sygn. 65-67 7. Wykazy członków, 1975-1980, sygn. 67-68 i 70 8. Plany i sprawozdania, 1977-1980, sygn. 69 9. Wydawnictwa własne, 1975-1979, sygn. 71 10. Informacje organów kolegialnych organizacji współdziałających, 1974-1980, sygn. 72

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Zespół posiada również inwentarz książkowy wraz ze wstępem, który sporzadziła Pani Elżbieta Nowak w 1991 r. Nie został on jednak zatwierdzony na KM we Wrocławiu. Sprawa została otwarta do czasu przejęcia akt z Urzędów Miast i Gmin.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-11-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Borys, Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+