Zobacz opis archiwalny

Zespół 858-0 - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 858-0

Tytuł

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy

Data(y)

  • 2006 (Nagromadzenie zasobu)
  • 2006 (Utworzenie)
  • 1975 - 1999 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 273 [j.a.], 1.8 [m.b.] w tym opracowanych: 273 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 273 [j.a.], 1.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 1528/2006

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1528; 2006-08-08; pierwsze przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1) Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjno-Technicznych (sygn. 1-23), m. in. zarządzenia dyrektora 1977-1995 (niekompletne), regulaminy organziacyjne własne i Terenowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 1944-1995, spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy z lat 1975-1999 (2006), kompleksowy program działalności ideowo-wychowawczej Dyrekcji, Rady Zakładowej i Podstawowej Organizacji Partyjnej WSSE i sprawozdanie z jego realizacji 1979-1980; 2) Dział Ekonomiczny (sygn. 24-56), m. in. plany finansowe na lata 1978-1985 i ich zmiany, roczne sprawozdania finansowe za lata 1975-1998, ocena realizacji planu czynów społecznych 1975; 3) Stanowisko Pracy ds. BHP (sygn. 57-60), m. in. protokoły społecznych przeglądów warunków pracy w WSSE i TSSE 1978-1979; 4) Stanowisko Pracy ds. Statystyki (sygn. 61-128), m. in. sprawozdania statystyczne ze stanu zachorowań na choroby zakaźne i zatruć za lata 1975-1999, z liczby zachorowań i zapadalności na choroby zakaźne według środowiska, wieku i płci za lata 1985-1989, skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio 1975-1997, analizy skarg i wniosków za lata 1974-1998 (niekompletne), informacje o stanie sanitarnym województwa [legnickiego w latach 1975-1978, 1992, kronika przebiegu działań zwalczania zagrożenia epidemiologicznego na terenach objętych powodzią w 1977; 5) Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (sygn. 129-179), m. in. sprawozdania statystyczne z badania towarów importowanych 1979-1988, kontrole sanitarne nadzorowanych obiektów 1978-1983, oceny ilościowe i jakościowe wyżywienia w jednostkach nadzorowanych 1977-1986, oceny stanu sanitarnego bloków żywienia w obiektach służby zdrowia 1987, zakładów mleczarskich i zlewni mleka z latach 1977, 1980, 1985; 6) Dział Higieny Komunalnej (sygn. 180-219), m. in. sprawozdania z działalności za lata 1975-1998, kontrole problemowe w TSSE woj. legnickiego (Głogów, Jawor, Lubin, Legnica, Złotoryja) 1976-1992, ocena stanu zagrożenia środowiska naturalnego w rejonie oddziaływania Hut Miedzi Głogów i Legnica 1984, oceny stanu sanitarnego placówek służby zdrowia w latach 1978-1998, informacje o liczbie i stanie ustępów publicznych na terenie województwa 1977; 7) Dział Higieny Pracy (sygn. 220-231), m. in. wykaz zakładów pracy, w których nastąpiły rażące przekroczenia parametrów środowiska pracy w latach 1977-1978; 8) Dział Epidemiologii (sygn. 232-236), m. in. informacja o akcji dezynsekcyjnej placówek służby zdrowia 1982, informacja o powszechnej akcji deratyzacji przeprowadzonej na terenie województwa w 1986 r.; 9) Oddział Ochrony Radiologicznej (sygn. 237-240), m. in. kontrole problemowe Instytutu Medycyny Pracy 1980-1985, Państwowego Zakładu Higieny 1982-1997; 10) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego (sygn. 241-242): narady pracowników 1995-1998 i sprawozdania z działalności za lata 1989-1994; 11) Oddział Oświaty Zdrowotnej (sygn. 243-250), m. in. sprawozdania z działalności za lata 1976-1996 (niekompletne), programy oświaty zdrowotnej i sprawozdania z ich realizacji 1994-1998; 12) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży (sygn. 251-273), m. in. sprawozdania z działalności za lata 1975-1998 (niekompletne), kontrole problemowe Państwowego Zakładu Higieny 1982, 1988, 1991, 1997, oceny stanu sanitarno-higienicznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 1977-1979 i 1984-1985, informacje i oceny dotyczące przygotowania i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży za lata 1976-1983.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2008-01-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+