Zobacz opis archiwalny

Zespół 372-0 - Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 372-0

Tytuł

Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1980 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 952 [j.a.], 17.65 [m.b.] w tym opracowanych: 940 [j.a.], 17.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 952 [j.a.], 17.65 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 316/1957r.; 1374/1981r.; nab. 5272/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5272; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1945-1980 sygn. 1-186 Sprawozdania z konferencji, Kongresów ZZ. Kampanii sprawozdawczo-wyborczej, protokoły z Plenum i Prezydium ORZZ, informacje o sytuacji w zakładach pracy, uchwały Prezydium, plany pracy, protokoły z narad i odpraw, instrukcje, skargi i zażalenia. 2. Sprawy kontroli i lustracji 1948-1980 sygn. 187-223 Protokoły lustracji i kontroli, sprawozdania: Terenowych Inspektorów Pracy, Inspekcji Pracy, kontroli społecznych. 3. Sprawy socjalno - bytowe 1947-1980 sygn. 224-248 Zarządzenia i instrukcje, protokoły z zebrań, informacje dotyczące pracy kobiet, ochrona zdrowia. 4. Sprawy kulturalno - oświatowe 1946-1980 sygn. 249-318 Plany i sprawozdania, programy pracy, sprawozdania Wojewódzkiej Szkoły ZZ, informacje i oceny k.o., ewidencja placówek, wykazy amatorskich zespołów artystycznych, biblioteki i kina związkowe, dokumentacja placówek upowszechniania kultury, festiwale i imprezy pod patronatem ZZ, współzawodnictwo pracy, wycinki prasowe. 5. Sprawy sportowe 1948-1975 sygn. 319-331 Protokoły, plany pracy, sprawozdania Rady Kultury Fizycznej i Sportu, informacje dotyczące klubów sportowych i wypoczynku świątecznego. 6. Sprawy narodowościowe 1953-1956 sygn. 332-340 Plany pracy referatu, sprawozdania, informacje. 7. Sprawy pracowniczych ogródków działkowych 1949-1952 sygn. 341-345 Instrukcje i zarządzenia, plany, sprawozdania. 8. Sprawy ekonomiczno - produkcyjne 1946-1976 sygn. 346-377 Instrukcje, okólniki, plany i sprawozdania Wydziału Ekonomicznego i Spółdzielczego, aprowizacja, informacje dotyczące sytuacji w zakładach pracy, budownictwo mieszkaniowe. 9. Sprawy statystyczne 1950-1974 sygn. 378-448 Zbiorcze zestawienia statystyczne z działalności Związku, ze stanu zatrudnienia, kursów, bibliotek, klubów sportowych, działalności Kulturalno - oświatowych. 10. Sprawy finansowe 1946-1980 sygn. 449-551 Instrukcje i zarządzenia, budżety, bilanse, sprawozdania finansowe. 11. Powiatowe Rady Związków Zawodowych 1945-1975 sygn. 552-842 Protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania Pow. Z.Z. /układ alfabetyczny wg. miejscowości/. 12. Aneks. Sprawy Organizacyjne 1945-1977 sygn. 843-858 Protokoły posiedzeń OKZZ, skargi. 13. Aneks Sprawy Kontroli i Lustracji 1964-1980 sygn. 859-873 Informacje Zespołu Kontroli Społecznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Społecznego, WRZZ, oceny i protokoły kontroli, sprawozdania statystyczne GUS. 14. Aneks. Komisja Historyczna przy WRZZ 1946-1980 sygn. 874-883 Fotografie sztandarów związkowych, informacje, wspomnienia, księgi pamiątkowe, kroniki, pamiętniki, materiały dot. Komisji Historycznej. 15. Aneks. Sprawy Kulturalno-Oświatowe 1974-1980 sygn. 884-891 Informacje, popularyzacja muzyki, konkursy, festiwale, koncerty, programy rozwoju bibliotek, imprezy masowe. 16. Aneks. Sprawy Sportowe 1967-1980 sygn. 892-903 Ewidencja klubów sportowych przy WRZZ, plany, sprawozdania, ośrodki sportu i turystyki, sprawy finansowe, fundusz środowiskowy. 17. Aneks. Sprawy Narodowościowe 1949-1950 sygn. 904 Materiały dot. ludności niemieckiej. 18. Aneks. Sprawy Finansowe 1949-1980 sygn. 905-911 Budżety, preliminarze budżetowe, bilanse. 19. Aneks. Powiatowe Rady Związków Zawodowych 1968-1980 Protokoły z posiedzeń Prezydium i Plenum PRZZ i DRZZ, programy informacje. 20. Aneks. Terenowe Zespoły Związków Zawodowych 1978-1980 sygn. 929-940 Materiały poszczególnych TRZZ.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 940 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 12 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-26
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+