Zobacz opis archiwalny

Zespół 1196-0 - Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1196-0

Tytuł

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji we Wrocławiu

Data(y)

  • 1949 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 512 [j.a.], 10.13 [m.b.] w tym opracowanych: 473 [j.a.], 9.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 512 [j.a.], 10.13 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1725/1990r.; nab. 4508/2010; nab. 5195/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4508; 2010-11-16; korekta ewidencji; 5195; 2013-01-31; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1949 - 1990 sygn. 1-81 Sprawy organizacyjne, organizacja własnej jednostki, protokoły z Kolegium, narad i konferencji; zarządzenia wewnętrzne, zasady wynagradzania i premiowania, sprawozdania, protokoły kontroli, skargi i odwołania, NSZZ "Solidarność". 2. Dział Finansowy 1949 - 1960 sygn. 82-117 Preliminarze budżetowe, preliminarze dochodów i wydatków, bilanse. 3. Dział Ekonomiczny 1949 - 1989 sygn. 118-359 Programy budownictwa i inwestycji, program budowy szkół, plany inwestycyjne, plany budownictwa, plany oddawania obiektów, plan inwestycyjny i budownictwa z funduszu "Liczyrzepki", plany finansowania inwestycji, plany finansowe i finansowo-rzeczowe, sprawozdania z wykonania i realizacji inwestycji, sprawozdania statystyczne, analizy, opracowania, informacje. 4. Dział Techniczny 1959 - 1983 sygn. 360-474 Protokoły z posiedzeń: Zespołu Ekspertów ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych, Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, Rzeczoznawców, Wojewódzkiego Zespołu Opiniowania Zamierzeń Inwestycyjnych, Zespołu Specjalistów ds. Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz Zespołów ds. Rewizji Dokumentacji Projektowej; sprawozdania, karty statystyczne budynków mieszkalnych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 80%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 473 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 39 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+